POP3 Innovatieve Concepten 2018

Heeft u een innovatief projectidee dat zich richt op de verduurzaming van de land- en tuinbouwsector in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het formuleren van een projectplan of de uitvoering van een innovatief concept, gericht op hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen of gericht op vermindering van broeikasgassen uit de veehouderij.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar de Nadere regels van het Openstellingsbesluit Innovatieve Concepten 2018. 

Subsidie aanvragen 

U kunt subsidie aanvragen via het POP3-webportal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Let op: Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+.Vraag deze op tijd aan! 

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 26 november 2018 tot en met 25 januari 2019.   

Relevante informatie en tips 

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.