POP3 Fysieke investeringen DAW 2019

Heeft u een goed innovatief projectidee dat leidt tot een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen door de land- en tuinbouwsector in Gelderland? Of dat leidt tot het verminderen van effecten van verdroging, wateroverschotten en toenemende verzilting? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen 

U kunt subsidie aanvragen voor: fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector

Let op:
Subsidie wordt alleen verstrekt voor bovenwettelijke investeringen zoals opgenomen in de investeringslijst in het openstellingsbesluit. 

U vraagt uw subsidie aanvragen via pop3-webportal.nl/mijn Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure. Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+. Vraag deze op tijd aan! 

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 27 mei 2019 tot en met 8 juli 2019. 

Relevante informatie en tips 

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.