Intelligente verkeersregelingsinstallaties (iVRI's)

In het voorjaar van 2020 vervangen we op 8 kruisingen in Arnhem en Velp de bestaande verkeerslichten. We plaatsen hier zogenaamde intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Deze nieuwe installaties zorgen voor een betere doorstroming.

Verkeersgedrag aanpassen

De iVRI’s gebruiken mobiele data afkomstig van weggebruikers. Zo kunnen bussen en hulpdiensten voorrang krijgen bij het passeren van een kruising. Bovendien krijgt de weggebruiker actuele informatie over de snelste route door de stad en advies over de snelheid. Met deze informatie kunnen weggebruikers hun verkeersgedrag afstemmen op de actuele situatie. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming. Het plaatsen van de iVRI’s en het aansluiten op de data vraagt inregeltijd.

Verkeerslichten in Velp vervangen

In Velp zijn in maart 2020 de eerste slimme verkeerslichten geplaatst op de kruisingen Kennedylaan – Lepelaarstraat en Kennedylaan – Reigerstraat. Slimme verkeerslichten regelen het verkeer zo snel mogelijk met behulp van nieuwe technieken. De verkeerslichten geven aan de hand van mobiele data informatie over de beste route, rijstrook en snelheid. In april en mei 2020 plaatsen we ook slimme verkeerslichten in Arnhem en bij het knooppunt Velperbroek.

Planning

We plaatsen de slimme verkeerslichten in het voorjaar van 2020. De aannemer werkt op dit moment aan een definitieve planning. Zodra daar meer over bekend is leest u dat op deze pagina. De iVRI's komen te staan op de volgende locaties:

  • 9 april kruising Westervoorsedijk – Zevenaarseweg (gemeente Arnhem)
  • 15 april kruising Lange water – Bethanienstraat (gemeente Arnhem)
  • 22 april kruising Zevenaarseweg – Oude Zevenaarseweg (gemeente Arnhem)
  • weekend in mei: kruising IJsseloordweg – Lange water (provincie Gelderland)
  • weekend in mei: Kruising IJsseloordweg – Westervoortsedijk (provincie Gelderland)
  • Weekend in mei Knooppunt Velperbroek (Rijkswaterstaat)

Verkeersmaatregelen

We zetten de bestaande verkeerslichten uit volgens de bovengenoemde planning om de nieuwe verkeerslichten te kunnen plaatsen. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden op de volgende manier geregeld:

Kruising Lange Water

IJsseloord II is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de N325 komende vanuit Arnhem-Zuid of vanaf de Westervoortsedijk. Verkeer vanaf het Lange Water wordt omgeleid.

Kruising Westervoortsedijk

Tijdens de werkzaamheden aan de kruising Westervoortsedijk wordt verkeer vanaf de Westervoortsedijk richting de N325 en vanaf Arnhem-Zuid richting Industriepark Kleefse Waard omgeleid. IJsseloord II is dit weekend via de gebruikelijke weg te bereiken (Kruising N325 - Lange Water).

Kruispunten gemeente

Op de kruispunten van de gemeente Arnhem regelt de bestaande voorrangsregeling het verkeer, aangevuld met verkeersregelaars.

Knooppunt Velperbroek

Op het knooppunt Velperbroek regelt de bestaande voorrangsregeling het verkeer. Het aantal rijstroken brengen we terug naar 1 rijstrook. De toeleidende wegen krijgen tijdens de werkzaamheden een aansluiting met 2 rijstroken.

Talking Traffic

Talking Traffic is een landelijke samenwerking tussen marktpartijen en overheden om nieuwe technieken toe te passen voor verkeersmanagement. In de regio Arnhem – Nijmegen komen in totaal 48 iVRI’s, waarvan 26 in Nijmegen. In heel Nederland worden in totaal ruim 1200 kruisingen ingericht met deze slimme verkeerslichten.

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.