N812: Babberich - Beek

In 2022 is de N812 tussen Babberich en de N335 aan de beurt voor groot onderhoud. Hiervoor startten wij in 2019 met een verkenning naar knelpunten die we tegelijk met het groot onderhoud aan kunnen pakken.

We kijken hierbij onder meer naar:

  • Veilige fietsroute naar het sportpark.
  • Aanpassen overgang van 80 km per uur naar 60 km per uur ter hoogte van Transito, zodat het gemotoriseerd verkeer zich beter aan de maximum snelheid houdt
  • Verbeteren oversteek naar Transito.
  • Veilige geleiding van het doorgaand verkeer naar de A12.

Planning

  • Eind 2020: afronden onderzoek, opstellen technisch plan
  • 2022: uitvoering werkzaamheden

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.