N792: Vaassen - Twello

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N792 tussen Vaassen en de rotonde N344. Naast het vervangen van asfalt verlagen we de maximum snelheid naar 60 km/u.

Snelheid past niet bij de functie

De N792 kent veel verschillende snelheden. Een maximum snelheid van 80 km/uur past niet goed bij de functie en het gebruik van de weg. Samen met de gemeenten Epe en Voorst onderzochten we daarom of we de maximum snelheid kunnen verlagen naar 60 km/u buiten de bebouwde kom en 30 km/u binnen de bebouwde kom. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terwolde. De snelheid verlagen kan, omdat de weg geen regionale functie heeft.

Naast het verlagen van de snelheid voeren we de volgende werkzaamheden uit: 

  • Aanbrengen nieuwe belijning en snelheidsremmende maatregelen (plateaus en wegversmallingen)
  • Verbeteren zichtbaarheid fietspaden bij kruisingen (rood asfalt aanbrengen)
  • Afscheiding rijbaan – fietspad beter zichtbaar maken tussen Wijkseweg en rotonde Middendijk (plaatsen reflectorpaaltjes)
  • Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Wijkseweg voor minder validen

Fietsveiligheid

Aan beide kanten van de N792 liggen fietspaden. Bij kruisende wegen hebben fietsers voorrang op afslaand verkeer. Bij deze kruisingen maken we het fietspad rood. Zo valt de voorrangssituatie beter op. Tussen de Terwolde en Twello brengen we reflectorpaaltjes aan. Op dit deel zijn de fietspaden nu alleen door een betonband van de weg gescheiden. De reflectorpaaltjes maken de fietspaden beter zichtbaar.

Emstermate – Rotonde N344

De N792 tussen Emstermate en de rotonde N344 is nog goed. We voeren hier in 2023 geen onderhoud uit. De snelheid op dit deel blijft daarom 80 km/u. Zodra we hier groot onderhoud uitvoeren kijken we ook hier naar het verlagen van de maximum snelheid.

Bomen

Langs de N792 staan veel bomen. We beoordelen regelmatig of de bomen nog in goede conditie zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 5 bomen in een matige conditie. Wij houden deze bomen in de gaten. Volgend jaar bepalen we wat we met deze bomen doen. Als we de bomen kappen maken we ook een zogenaamd compensatieplan. Hierin beschrijven we waar we nieuwe bomen aanplanten en welke soorten dit zijn. Bij de op- en afritten van de A50 staan een aantal bomen in het zicht. We kappen deze bomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Na afloop van de werkzaamheden planten we nieuwe bomen aan. Hoeveel bomen we moeten kappen en hoeveel we herplanten weten we op dit moment nog niet. We verwachten daar in 2022 meer informatie over te kunnen geven. 

Landschappelijke inpassing

We willen het oorspronkelijke landschap langs de N792 weer beleefbaar maken en de biodiversiteit versterken. Dit willen we doen tussen de Veluwesedijk en de Bekendijk en tussen de Zeedijk en de rotonde N344. Hiervoor kunnen we gebruik maken van fruitbomen, struiken en hagen. Aanwonenden kunnen na overleg op kosten van de provincie de beplanting aanplanten op hun eigen grond. Bent u aanwonend en wilt u hier meer over weten? Geef dit dan door via het vragenformulier onderaan deze pagina.

Informatiebijeenkomst 

We organiseerden 2 informatiebijeenkomsten op donderdag 27 mei en maandag 31 mei 2021. Tijdens de bijeenkomst konden belangstellenden verduidelijkende vragen stellen over de ontwerpen en de geplande maatregelen. Bij de bijeenkomst toonden we ook de ontwerptekeningen: Blad 1-2 (PDF 13 MB); Blad 3-4 (PDF 14 MB), Blad 5-6 (PDF 11 MB). In de reactienota leest u de vragen en antwoorden.

Planning

Voor het groot onderhoud aan de N792 gaan we uit van de volgende planning:

  • 2021 – 2022: voorbereiding van het werk (definitief ontwerp, vergunningen en aanbesteding)
  • 2023: uitvoering werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud. Op bereikbaargelderland.nl staat een overzicht van de actuele werkzaamheden en omleidingsroutes.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.