N791: Gietelo - Steenenkamer

Momenteel werken we aan het voorbereiden van de aanleg van een vrijliggend fietspad op de Wilpsedijk tussen Wilp en Deventer.

Fietspad op dijk

We studeren op de haalbaarheid van een variant met een vrijliggend fietspad binnendijks en hoog op de Wilpsedijk. Fietspaden boven op de dijk zijn (sociaal) veiliger dan fietspaden onderaan de dijk. Ook het comfort is beter: fietsers hoeven niet bij elke zijweg of oversteek opnieuw de dijk op.

Veiligheid water

Bij de studie spelen toekomstige veiligheidsnormen van de waterkering een belangrijke rol. De planvoorbereiding vraagt hierdoor meer tijd dan verwacht en is ook afhankelijk van bevindingen.

Planning

  • 2016: uitwerken ontwerp en toetsen (financiële) haalbaarheid
  • 2017: planvoorbereiding en procedures
  • vanaf 2018: aanleg vrijliggend fietspad (afhankelijk van doorlooptijd procedures)

Uitgevoerd onderhoud

In 2015 voerden we al groot onderhoud aan de N790 van Gietelo naar Wilp. De weg werd ingericht als een weg waar maximaal 60 km/uur is toegestaan. In diezelfde periode pakten we ook al de N791 aan, op het gedeelte van de A1 naar Wilp.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.