N327: Leerdam - Geldermalsen - Est

Voor 2021 staat groot onderhoud gepland op de N327 tussen Leerdam en Est. De bovenste laag van het asfalt is op diverse trajectdelen aan vervanging toe. En de bruggen en tunnels zijn aan onderhoud toe. Naast het onderhoud kijken we naar aanpassingen aan de weg om de verkeersveiligheid te verbeteren

Onderzoek naar knelpunten

Samen met gemeente Geldermalsen onderzoeken we mogelijke knelpunten die we tegelijk met het groot onderhoud kunnen aanpakken. Duurzaamheid en verkeersveiligheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

  • Onderzoek naar verkeersveiligheid op de parallelweg vooral ter hoogte van de basisschool “de Bloeiende Betuwe” en het kruispunt Boutensteinseweg
  • De fietsstructuur ter hoogte van het kruispunt Haarstraat Panweg bij Enspijk
  • Verkeerssituatie rotonde Laageinde
  • Verkeerssituatie spoorwegovergang Randweg
  • Doorstroming op de Randweg

Bomen

Bomen moeten op voldoende afstand van de weg staan vanwege de verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat het aantal ernstige ongevallen aanzienlijk afneemt wanneer een 80 km/uur weg een zogenaamde obstakelvrije zone van minimaal 4,5 meter heeft. Daarom is het beter om geen bomen binnen deze obstakelvrije zone te hebben. De N327 heeft wel diverse bomen binnen deze zone.

Met een algehele aanpak willen we tot een duurzame oplossing komen voor het bomenprobleem. Vanuit de landschapskenmerken kijken we er ook naar om laanstructuren te maken of nieuw aan te planten. En we kijken naar de entree van de bebouwde kom en rotondes langs deze weg om ze te voorzien van beplanting.

De bomen kappen we niet zomaar. Eerst wegen we zoveel mogelijk aspecten zorgvuldig af. Bij de beslissing om nieuwe bomen te planten en bestaande bomen te rooien houden wij rekening met de mate van verkeersonveiligheid. Ook landschappelijke inpassing (eindbeeld), vitaliteit van bomen, aanwezige flora en fauna (zoals vleermuizen), kosten en draagvlak tellen mee bij de uiteindelijke beslissing.

Planning

  • Heden – april 2019 : Onderzoek naar knelpunten
  • Juni 2019 : Vaststellen definitief maatregelenpakket voor de N327
  • Sept 2019 – dec 2020 : Planvoorbereidingsfase
  • 2021 : uitvoeren werkzaamheden.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.