N322: Rossum (N831) – Beneden-Leeuwen (N323)

In het laatste kwartaal van 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de N322 tussen Rossum (N831) en Beneden-Leeuwen (N323).

Werkzaamheden

In de periode van maandag 11 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021 voeren we onderstaande werkzaamheden uit:

  • We vervangen het asfalt van de rijbaan tussen Beneden-Leeuwen en Van Heemstraweg 131 (Dreumel). Deze asfalteringswerkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Zodat we steeds  aan een deel van de weg werken.
  • De fietspaden krijgen op een aantal plekken nieuw, rood asfalt.
  • Bij een aantal inritten worden de verhardingen vervangen.
  • Op de N322 tussen de Van Heemstraweg 131 (Dreumel) en de rotonde bij Rossum (bij N831) bouwen we parkeerhavens om tot pechhavens. Of we verwijderen de parkeerhavens. Voor deze werkzaamheden geldt geen omleiding, er geldt wel een tijdelijke verlaging van de maximum snelheid.

Omleiding voor doorgaand verkeer

Het werk is opgedeeld in 3 fasen, om overlast zo veel mogelijk te beperken. Toch is het nodig om de N322 af te gedeeltelijk af te sluiten tijdens het werk. Alleen zo kan het werk veilig worden uitgevoerd. Tijdens werkzaamheden is de N322 tussen de rotonde Beneden-Leeuwen (N323) en de kruising met de Maasdijk (Dreumel) afgesloten.

Voor doorgaand verkeer geldt tijdens alle fases een hoofdomleiding via de Prins Willem-Alexanderbrug (N323), A15, A2, N322 (tot rotonde Rossum). Dit geldt voor verkeer in beide richtingen en de omleiding wordt met borden aangegeven.

Bestemmingsverkeer leiden we lokaal om met borden langs de weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Aanwonenden van de afgesloten wegvakken kunnen via het fietspad hun woning bereiken. De actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes staan op Bereikbaar Gelderland.

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de fietspaden. Als er werkzaamheden zijn aan de fietspaden, dan worden fietsers omgeleid. Via het fietspad aan de andere zijde van de weg of lokaal door de dorpen Wamel en Dreumel.

Openbaar vervoer

De buslijn van Arriva volgt een aangepaste dienstregeling. Halte ‘Hollenhof’ aan de N322 in Wamel is tijdens de werkzaamheden buiten gebruik. Reizigers kunnen gebruik maken van een tijdelijke bushalte: aan de Nieuwe Weg in de buurt van de kruising met de N322.
De halte ‘Nieuwstraat’ aan de N322 in Dreumel is tijdens de werkzaamheden ook buiten gebruik. Er wordt een tijdelijke bushalte ingericht, deze staat in de buurt van het zwembad aan de Nieuwstraat.

Planning

We voeren de werkzaamheden uit tussen maandag 11 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021 volgens de planning in onderstaande tabel.

Datum Locatie
maandag 11 oktober (07.00 uur) tot en met maandag 18 oktober 2021 (07.00 uur)

Fase 1:
Vanaf rotonde Beneden-Leeuwen (N323) tot de kruising Lageweg/Viaductstraat (Wamel).

maandag 18 oktober (07.00 uur) tot en met maandag 25 oktober 2021 (07.00 uur)

Fase 2:
Vanaf rotonde Nieuwstraat (Dreumel) tot en met kruising Lageweg/Viaductstraat (Wamel).

maandag 25 oktober (07.00 uur) tot en met vrijdag 29 oktober 2021 (17.00 uur)

Fase 3:
Vanaf rotonde Nieuwstraat tot Van Heemstraweg 131 (Dreumel)

maandag 11 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021

Werkzaamheden aan parkeerhavens:
Vanaf de rotonde Nieuwstraat tot Van Heemstraweg 131 (Dreumel)

Verkeersbesluit

De Gedeputeerde Staten van Gelderland namen een verkeersbesluit voor het opheffen van bushalte De Schans, gelegen langs de N322 in gemeente Maasdriel. Dit verkeersbesluit lag tot en met 10 juni 2021 ter inzage. Meer informatie hierover leest u in het vastgestelde document over dit verkeersbesluit (PDF 155 kB) en de kennisgeving (PDF 145 kB).

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.