N318: Varsseveld - Aalten - Winterswijk

In 2021 en 2022 voeren we groot onderhoud uit op de N318 tussen Varsseveld en Winterswijk. We vervangen op meerdere plekken de asfaltdeklaag, namelijk tussen Varsseveld en de rotonde Aladnaweg, de Rondweg in Aalten en tussen de Roelvinkstraat en de Morgenzonweg. Naast het onderhoud voeren we gelijktijdig enkele aanpassingen aan de weg uit ter verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid.

Onderhoudswerkzaamheden

 • Asfaltdeklagen op diverse plekken vervangen
 • Repareren en schoonmaken van de tunnel onder de Hamelandroute.
 • Reparaties aan de Berenschotbruggen.
 • Verlichting in de lantaarnpalen vervangen door LED-verlichting.

Aanpassingen aan de weg

Varsseveld – Aalten

 • Aanleggen van 4 verplichte landbouwpasseerhavens.
 • Instellen van een inhaalverbod voor de gehele weg.
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van zijwegen voor grote voertuigen
 • Verminderen van het aantal aansluitingen voor het verkeer uitgezonderd fietsers.

Rondweg Aalten

 • Doortrekken parallelweg vanaf de Bredevoortsestraatweg tot en met de inrit van de atletiekvereniging AVA.
 • Aanbrengen voorzieningen voor bescherming waterwingebied. Zo leggen we onder andere tussen de Bredevoortsestraatweg en Hamelandwegeen filtrerende constructie naast de rijbaan aan.

Aalten - Winterswijk

 • Aanpassen verkeerslichten Tolhuisweg. We maken een extra opstelstrook op de Tolhuisweg. De fietsoversteek bundelen we aan de noordzijde van het kruispunt en de zuidelijke fietsoversteek verdwijnt.
 • Aanpassen oversteek Stationsweg. Deze verbreden we zodat fietsers en landbouwvoertuigen elkaar kunnen passeren.
 • Aanbrengen voorzieningen voor bescherming waterwingebiedter hoogte van Miste, door een filtrerende constructie naast de rijbaan te maken.

Misterweg tussen de Eekelerweg en de rotonde Rondweg Zuid

Voor de bedrijven Obelink, de Vlijt en HSF Winterswijk is het een uitdaging om in te voegen op het verkeer op de Misterweg zonder daardoor het verkeer op de parallelweg te hinderen. Met de gemeente Winterswijk, bedrijven en direct aanwonenden onderzoeken we duurzame oplossingen voor dit probleem. In het 4e kwartaal 2020 nodigen we bewoners en bedrijven uit om mee te denken hoe de weg eruit kan komen te zien. Vervolgens werken we de mogelijke oplossingen verder uit en stemmen deze dan weer af met de bewoners en belanghebbenden. De provincie streeft ernaar om de plannen in het 3e kwartaal 2021 vast te stellen. De mogelijke uitvoering van de aanpassingen voeren we in 2023 of 2024 uit.

Bomen

Er is ruimte nodig om de parallelweg tussen de Bredevoorsestraatweg en de inrit van de atletiekvereniging te verlengen. Dat kan alleen als we daar bomen weghalen. Datzelfde geldt om de aanpassingen aan het kruispunt ter hoogte van de Tolhuisweg te doen. In totaal gaat het om 11 bomen. We vragen hiervoor bij gemeente Aalten een kapvergunning aan.

Planning

Wegvak Rondweg Aalten

 • September 2020 – mei 2021 Planvoorbereidingsfase
 • Mei 2021 – september 2021: Aanbesteding werkzaamheden
 • September 2021- november 2021 Uitvoeren werkzaamheden

Wegvak tussen Varsseveld en Aalten en Aalten – Eekelerweg

 • September 2019 – december 2021: Planvoorbereidingsfase.
 • 2022: Uitvoeren werkzaamheden.

Wegvak tussen Eekelerweg en Rotonde Rondweg Zuid

 • oktober 2020 – oktober 2021: Uitwerken plannen Eekelerweg – Rondweg Zuid.
 • oktober 2021: Besluit over de aanpassingen op de Misterweg tussen de Eekelerweg Rondweg Zuid.
 • januari 2022 – mei 2023: Planvoorbereidingsfase.
 • 2023 / 2024 : Uitvoering werkzaamheden.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.