N318: Varsseveld - Aalten - Winterswijk

Voor 2021 staat groot onderhoud gepland op de N318 tussen Varsseveld en Winterswijk. Tussen Varsseveld en de rotonde Aladnaweg, de Rondweg in Aalten en tussen km 12.10 en de Morgenzonweg dient de deklaag worden vervangen.. Naast het onderhoud kijken we naar aanpassingen aan de weg om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onderhoudswerkzaamheden

 • De deklaag op de Rondweg en km. 12.1 tot de Morgenzonweg zal voorzien worden van een geluidsreducerende deklaag. Op het wegvak tussen Varsselveld en de Aladnaweg is geen geluidsreducerende deklaag voorzien
 • Diverse verlichting en bewegwijzering vervangen

Onderzoek naar knelpunten

Samen met de gemeente Winterswijk, Varsseveld en Aalten onderzoeken we mogelijke knelpunten die tegelijk met het groot onderhoud aangepakt kunnen worden. Duurzaamheid en verkeersveiligheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten..

 • Onderzoek naar alternatieve routes voor het landbouwverkeer tussen Varsseveld en Aalten.
 • Verbetering van de aansluiting van zijwegen op de N318 tussen Varsseveld en Aalten.
 • Onderzoek naar de aanleg van een ontbrekend fietspad ter hoogte van brug over de Bovenslinge in de Rondweg Aalten.
 • Verbetering oversteek Stationsweg in Bredevoort voor fietsers.
 • Parkeersituatie voetbalvereniging MEC in Miste.
 • Situatie uitritten bedrijven de Vlijt en HSF.
 • Onderzoek bomen binnen de 4,50m vanaf de weg.

Bomen

Omwille van verkeersveiligheid moeten bomen op voldoende afstand van de weg staan. Uit onderzoek blijkt dat het aantal ernstige ongevallen aanzienlijk afneemt wanneer een 80 km/uur weg een zogenaamde obstakelvrije zone van minimaal 4,5 meter heeft. Daarom hebben wij liever geen bomen binnen deze obstakelvrije zone. De N318 heeft wel diverse bomen binnen deze zone.

Met een integrale aanpak willen we tot een duurzame oplossing komen voor dit probleem. Daarbij wegen we zoveel mogelijk aspecten zorgvuldig af. Bij de overweging om nieuwe bomen aan te planten en bestaande bomen te rooien houden wij rekening met de mate van verkeersonveiligheid, landschappelijke inpassing (eindbeeld), vitaliteit van bomen, aanwezige flora en fauna (zoals vleermuizen), kosten en draagvlak.

Planning

 • Heden – april 2019     : Onderzoek naar knelpunten
 • Juni 2019                    : Vaststellen definitief maatregelenpakket voor de N318
 • Sept 2019 – dec 2020 : Planvoorbereidingsfase
 • 2021                           : uitvoeren werkzaamheden.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.