N313: Aalten – Lichtenvoorde

In 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N313 tussen de N318 ter hoogte van Aalten en de N18 bij Lichtenvoorde. Naast het groot onderhoud voeren we maatregelen uit om de inrichting van de weg te verbeteren.

Maatregelen

  • We brengen een nieuwe asfaltdeklaag aan op de hoofdrijbaan tussen de Hoeninkdijk in Aalten en de rotonde Aaltenseweg in Lichtenvoorde
  • Aan beide zijden van de fietspaden langs de N313 maken we een doorgetrokken witte lijn (kantmarkering). Hierdoor zijn de fietspaden in het donker beter zichtbaar en daarmee veiliger voor fietsers.
  • Huidige parkeerplaatsen langs de Hamelandroute (N313) komen te vervallen. We verwijderen de meeste parkeerplaatsen, behalve de parkeerplaatsen ter hoogte van km. 1.15, km 1.3, km 6.0, km. 6.15, km. 8.2 en km. 8.25. Deze parkeerplaatsen krijgen een nieuwe functie, namelijk pechhaven. Via een bordje geven we dat aan.
  • We leggen een zelfreinigende berm aan langs de N313, tussen km. 13.8 en de verkeerslichten Bredevoortsestraatweg bij Aalten. De filterconstructie in de berm reinigt vervuild hemelwater. Zo worden onder andere zware metalen en olie geadsorbeerd, waarna het gezuiverde water wordt afgestaan aan de beschermde ondergrond. Het water hoeft dus niet afgevoerd te worden naar een waterzuivering. En doordat we de berm verharden, verbetert ook de verkeersveiligheid.
  • We vervangen de betonnen middengeleiders door grasbermen, onder andere ter hoogte van de verkeerlichten bij de Bredevoortsestraatweg bij Aalten.

Planning

  • Tot en met december 2021: uitwerken plannen
  • Medio 2022: uitvoering wegwerkzaamheden

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.