N312: Ruurlo – Lochem

In 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N312 tussen Ruurlo en Lochem. Naast het vervangen van het asfalt verlagen we de snelheid buiten de bebouwde kom. Ook voeren we onderhoud uit aan de N821 tussen Barchem en Borculo. We verwijderen de bushaltes Viersprong en De Prikke en versterken de ecologische verbinding bij de Oude Beek.

Groot onderhoud N312 Ruurlo – Lochem in 2022

In 2022 vervangen het asfalt op een deel van de weg buiten de bebouwde kom. Ook willen we de snelheid buiten de bebouwde kom verlagen naar 60 km/uur en de inrichting van de weg daarop aanpassen. We passen bijvoorbeeld de komslinger bij de komingang van Lochem aan, om te hard rijdend verkeer vaart te laten verminderen. Zo brengen we de functie en het gebruik van de weg beter met elkaar in overeenstemming. Daarmee verbeteren we de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Groot onderhoud aan de N821 Barchem – Borculo pas later

Voor de N821 tussen Barchem en Borculo stond ook groot onderhoud in 2022 op de planning. Met het groot onderhoud willen we het asfalt vervangen en de inrichting van de weg aanpassen naar een 60 km/uur weg, omdat we de maximum snelheid verlagen. Dit wilden we combineren met het onderhoud aan de N312. Het asfalt van de N821 is echter nog in goede staat en kan waarschijnlijk nog 6 à 8 jaar mee. Vanuit duurzaamheids- en kostenoverwegingen besloten we om het groot onderhoud, de snelheidsverlaging en de aanvullende maatregelen voor de N821 uit te stellen tot het volgende groot onderhoud. In 2022 voeren we enkele onderhoudswerkzaamheden aan de N821 uit.

Snelheid past niet bij de functie

Er rijdt relatief weinig verkeer op de N312 en de N821. Het verkeer dat van deze wegen gebruik maakt heeft bovendien vaak een bestemming in de buurt. Samen met de gemeente Lochem, gemeente Berkelland en de politie onderzochten we of we de snelheid kunnen verlagen naar 60 km/u. De gemeenten en politie ondersteunen een snelheidsverlaging. Daarom verlagen we de maximum snelheid en passen de weginrichting hierop aan. Met name de aspecten verkeersveiligheid en behoud van bomen zijn voor ons belangrijk. Door de snelheid te verlagen kunnen we veel bomen behouden. Naast het verlagen van de snelheid voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • Aanbrengen nieuwe belijning en plateaus
  • Gedeeltelijk versmallen van de weg, zodat de breedte past bij de nieuwe maximum snelheid
  • Verbeteren van de fietsoversteekplaatsen
  • Verbeteren zicht op zijwegen door 5 bomen te kappen. Na afloop van de werkzaamheden planten we nieuwe bomen aan.

Versterken ecologische verbinding

De N821 heeft aan beide kanten waardevolle ecologische gebieden. Wij willen de barrière werking van de weg voor de natuur verminderen. Daarom leggen we een nieuwe brug aan over de Oude Beek. De oevers van de Oude Beek kunnen dan ook onder de weg doorlopen. Zo kunnen dieren veilig aan de andere kant komen. Daarnaast brengen we nieuwe beplanting aan om het coulisselandschap te versterken. Dit doen we in 2022 met het groot onderhoud aan de N312. 

Bushaltes Viersprong en De Prikke

De bushaltes Viersprong en De Prikke langs de N821 worden nauwelijks gebruikt. We heffen deze haltes daarom in 2022 op. Reizigers die van de halteplaats Viersprong gebruik maken kunnen straks naar de haltes Barchem centrum en Beekvliet. Reizigers die van de halte De Prikke gebruik maken kunnen straks naar de haltes Beekvliet en Berkenlaan. Deze alternatieven liggen op ongeveer 1000 tot 1300 meter van de op te heffen halteplaatsen. De halteplaats Beekvliet passen we aan, zodat deze beter toegankelijk is voor minder validen.

Informatiebijeenkomsten maatregelen

Wij organiseerden twee informatiebijeenkomsten op 18 en 22 maart 2021. Tijdens de bijeenkomsten was er mogelijkheid om verduidelijkende vragen te stellen over de tekeningen (ZIP 8,3 MB) en de geplande maatregelen. We geven een samenvatting van de vragen met antwoorden in deze reactienota.

Bebouwde kom Barchem losgekoppeld

Bewoners ervaren de bebouwde kom van Barchem als onveilig. Wij onderzoeken daarom nu samen met de gemeente Lochem en politie hoe we de veiligheid kunnen verbeteren. Dit onderzoek vraagt meer tijd en afstemming met de gemeente en de omgeving dan vooraf gepland. Daarom koppelen we dit onderzoek over de bebouwede kom van Barchem los van het groot onderhoud buiten de bebouwde kom. Houd voor actuele informatie hierover deze pagina in de gaten

Planning

Voor het groot onderhoud aan de N312 en de N821 hanteren we de volgende planning:

  • 2021: voorbereiding van het werk (definitief ontwerp, vergunningen en aanbesteding)
  • 2022: uitvoering werkzaamheden: groot onderhoud N312

Deze planning is onder voorbehoud. Op bereikbaargelderland.nl staat een overzicht van de actuele werkzaamheden en omleidingsroutes.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.