N312: Ruurlo – Lochem

In 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N312 tussen Ruurlo en Lochem en de N821 tussen Barchem en Borculo. Voorafgaand aan het groot onderhoud onderzoeken we welke knelpunten en verbetermogelijkheden er zijn. Op deze pagina informeren wij u over de voortgang van de verkenning.

Weginrichting past niet bij de functie

Er rijdt relatief weinig verkeer op de N312 en de N821. De maximum snelheid op deze wegen is 80km/u. Wij onderzoeken de mogelijkheden om op beide wegen de snelheid te verlagen naar 60 km/u. Met name de aspecten verkeersveiligheid en behoud van bomen zijn voor ons belangrijk. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek maken wij een keuze voor de maximum snelheid.

Fietsers

Op de N312 is het fietspad niet optimaal ingericht. Fietsers steken soms op gevaarlijke plekken over en op sommige kruisingen is de voorrangssituatie niet duidelijk aangegeven. We onderzoeken daarom op welke manieren we de fietsveiligheid en het fietscomfort kunnen vergroten.

Centrum van Barchem

Bewoners van Barchem vinden het kruispunt tussen de Lochemseweg/Ruurloseweg (N312) en de Borculoseweg (N821) niet voldoende overzichtelijk. Op hetzelfde punt komen de Ruurloseweg, Lochemseweg, Borculoseweg, Beukenlaan en Zwiepseweg samen. We onderzoeken daarom hoe we deze kruising veiliger kunnen maken. Daarbij kijken we ook naar de veiligheid voor voetgangers.

Planning

  • 2022: uitvoering werkzaamheden
  • 2021: voorbereiding van het werk (definitief ontwerp, vergunningen en aanbesteding)
  • Najaar 2020: besluitvorming
  • Voorjaar 2020: afronden verkenning

Deze planning is onder voorbehoud. Op bereikbaargelderland.nl staat een overzicht van de actuele werkzaamheden en omleidingsroutes.

contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.