Overstappunten mobiliteit

Wilt u voorzieningen op een OV-overstappunt bouwen, verbeteren of uitbreiden? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het bouwen, verbeteren of uitbreiden van voorzieningen op een overstappunt.
Een overstappunt is een locatie waar een reiziger kan overstappen op een andere vorm van vervoer.
Een voorziening is een openbare faciliteit die het overstappunt toegankelijker, sociaal veiliger of comfortabeler maakt.

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de kosten met een minimum van €50.000 en een maximum van €500.000.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u bent (mede)eigenaar van de grond waarop het overstappunt ligt
 • de voorziening moet ten goede komen aan het overstappunt, de bezettingsgraad moet maximaal benut zijn en er moet rekening worden gehouden met de groei van het aantal reizigers
 • de voorziening leidt tot een verbetering van de sociale veiligheid, toegankelijkheid of comfort van het overstappunt voor de reiziger
 • er moet onderzoek gedaan zijn naar de knelpunten op het overstappunt
 • er is geen subsidie mogelijk voor kosten van beheer en onderhoud of vervanging en herstel in geval van schade.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 , paragraaf 5.5 Overstappunten mobiliteit.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U kunt subsidie aanvragen vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019. U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Overstappunten mobiliteit'. Houd u daarvoor de volgende stukken bij de hand: 

 • Een document waarin minimaal het volgende is opgenomen:
  • een beschrijving van de huidige situatie
  • argumentatie dat de voorzieningen ten dienste staan van het overstappunt
  • als er een bestaande voorziening is, argumentatie dat die maximaal benut is en dat uitbreiding nodig is
  • hoe wordt rekening gehouden met de groei van het aantal reizigers
  • de planning van de werkzaamheden
 • Een kopie van de resultaten van verricht onderzoek naar de knelpunten op het overstappunt. Onderdeel daarvan moet zijn de afwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de keuze van de voorzieningen, met name gericht op toegankelijkheid, sociale veiligheid en verbetering van comfort
 • Een schetsontwerp van de verbetering, nieuwbouw of uitbreiding van voorzieningen
 • Een kostenraming volgens de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK; daarin mogen geen interne loonkosten zijn opgenomen)
 • Als u namens andere mede-eigenaren van het overstappunt als penvoerder bent aangewezen, een kopie van de samenwerkingsovereenkomst. 

Er is €1.830.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond is bereikt.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.