Openbaar vervoer, infrastructuur

Bent u een gemeente in het voormalige Stadsregiogebied en wilt u infrastructuur en voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer in uw gemeente aanpassen of uitbreiden? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Subsidie kan worden aangevraagd door Gelderse gemeenten in het gebied van de voormalige Stadsregio.
De subsidie bedraagt ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.4 Infrastructurele openbaarvervoervoorzieningen.
De projecten moeten passen in Geldere OV-visie.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Infrastructurele openbaarvervoervoorzieningen’.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 28 februari 2018.

Het beschikbare subsidieplafond wordt verdeeld op basis van een subsidietender. Dat betekent dat de in behandeling genomen aanvragen op grond van criteria in een rangorde zullen worden geplaatst. De criteria staan in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 en ook op de programma specifieke aanvragenlijst die u moet invullen.

Aanvragen die vóór 15 februari 2018 worden ingediend worden bekeken op volledigheid en kunnen nog worden aangevuld tot uiterlijk 28 februari 2018. Hierdoor wordt de kans dat de aanvraag voldoet aan de eisen vergroot.
Aanvragen ingediend vanaf 15 februari 2018 kunnen niet meer worden aangevuld. Aanvragen die niet volledig zijn (bijvoorbeeld zonder de vereiste bijlagen) worden niet in behandeling genomen.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.