Inpassingsplan Haaksbergseweg 69 Neede

De gemeente Berkelland en de provincie Gelderland willen de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling op de N315 verbeteren. Onderdeel daarvan is de aanleg van een Largas (Langzaam Rijden Gaat Sneller) verkeersplein op het kruispunt Haaksbergseweg (N315) / Rondweg.

Verplaatsing woning

Nabij het nieuwe verkeersplein ligt de woning Haaksbergseweg 69. De afstand tussen het nieuwe verkeersplein en de woning is te klein. Hierdoor overschrijden we de maximaal toelaatbare geluidswaarde. Een geluidscherm kan dit probleem verhelpen, maar ontneemt de open en groene entree van Neede. Samen met de gemeente Berkelland en de direct betrokkenen hebben we daarom een alternatieve oplossing bedacht. We verplaatsen de woning. Het provinciaal inpassingsplan maakt dit juridisch mogelijk. De bestaande woning wordt gesloopt en er wordt een nieuwe woning gebouwd, verder van de Haaksbergseweg af. Hierdoor hoeft er geen geluidscherm meer nabij dit perceel te worden geplaatst.

Inpassingsplan Haaksbergseweg 69 te Neede

Gedeputeerde Staten stelden op 14 november 2018 het inpassingsplan Haaksbergseweg 69 te Neede vast.

Beroep

Van 13 december 2018 tot en met 24 januari 2019 ligt het inpassingsplan ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een beroep instellen tegen het inpassingsplan bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Dit kan alleen als er een zienswijze is ingediend. Heeft u geen zienswijze ingediend, maar heeft u daar een goede reden voor, dan is het soms mogelijk een beroep in te dienen. De Raad van State doet binnen 6 maanden na vaststelling uitspraak.

Meer informatie:

Ruimtelijke plannen: Inpassingsplan Haaksbergseweg 69