Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 ter inzage

16-5-2019 Bomen en gras

Op 9 mei 2019 zijn namens Gedeputeerde Staten het ontwerp Natuurbeheerplan 2020 (PDF 2,4 MB) en de bijhorende kaarten vastgesteld. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2020 geeft aan waar in Gelderland een subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen mogelijk is. Het ontwerpplan ligt ter visie van 16 mei tot en met 27 juni 2019. In deze periode kunt u de stukken inzien en reageren op het plan.

Reageren op ontwerp Natuurbeheerplan 2020

Tijdens kantooruren kunt u het ontwerpplan inzien in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. U kunt reageren op het ontwerpplan:

  • digitaal door het invullen van het reactieformulier ‘Zienswijze ontwerp Natuurbeheerplan 2020' 
  • schriftelijk door een reactie te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld op de envelop en de brief 'Ontwerp NBP 2020, zaaknummer 2019-005701'
  • per e-mail naar post@gelderland.nl onder vermelding van zaaknummer 2019-005701 Ontwerp NBP 2020.

Gelders Natuurnetwerk

Met beheer van bestaande natuur en de aanleg van nieuwe natuur zorgen we samen met terreinbeherende organisaties en particuliere natuurbeheerders voor het versterken van de Gelderse natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk. Op de bijbehorende kaart staat precies waar we wat voor soort natuur willen en waar wij financieel willen bijdragen door het verstrekken van subsidies.

Terug naar nieuwsoverzicht