Onderzoeken Duurzaam bodembeheer van de toplaag

Op deze pagina vindt u rapporten over onderzoek naar Duurzaam bodembeheer van de toplaag. We verlenen subsidie voor dit onderzoek en voor het delen van kennis over duurzaam bodembeheer. Voor elk onderwerp verlenen we slechts 1 keer subsidie. Bekijk de tabel voor een overzicht van onderwerpen waar u geen subsidie meer voor kunt aanvragen.

Titel onderzoek Doel onderzoek Aanvrager subsidie
Weidevogels en bestrijdingsmiddelen

Inventarisatie van de aanwezigheid en risico’s van bestrijdingsmiddelen in de bodem van weidevogelbeschermingsgebieden en in dierlijke mest die daar wordt toegepast

Buijs Agro-Consult
Fosfaatroutes van perceel naar bedrijfssloot (PDF 4MB)  Fosfaatstromen in kaart voor effectieve landbouwmaatregelen  Deltares