Omgevingsvisie en -verordening in werking

14-3-2019 Twee kinderen op glazen vloer op kerktoren

Sinds 1 maart 2019 gelden de nieuwe Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en de geactualiseerde Omgevingsverordening. Op 19 december 2018 stelden Provinciale Staten deze vast.

In de Omgevingsvisie staan ambities voor een gezond, schoon, veilig en welvarend Gelderland. Ook beschrijft de visie hoe we deze willen realiseren. Aan de hand van onze 4 DOE-principes - DOEN, LATEN, SAMEN, ZELF – werken we samen en maken we inzichtelijk hoe wij bijdragen aan de vraagstukken in Gelderland. De Omgevingsvisie is hiermee zogenoemd ‘Omgevingswet-proof’.

Omgevingsverordening aanpassen

Voor de Omgevingsverordening zijn hierin nog stappen te zetten. In de Omgevingsverordening zijn regels en bepalingen over de inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving vastgelegd. De verordening is nu geactualiseerd op enkele inhoudelijke ontwerpen. We kunnen de ambities uit de visie alleen waarmaken met een verordening die hierop aansluit. Daarom beginnen we in 2019 met de aanpassing van de verordening, zodat ook deze ‘Omgevingswet-proof’ wordt.

Terug naar nieuwsoverzicht