Omgevingsvergunning, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Gaat u werkzaamheden uitvoeren in de omgeving? Wilt u bijvoorbeeld een inrit aanleggen of bouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Provinciale bedrijven doen dit bij het Omgevingsloket.

Vergunning aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hier vindt u ook meer informatie over de procedure en de situaties waarin u een vergunning aanvraagt. Een vergunning aanvragen kan onder meer voor:

  • de activiteit milieu.
  • de activiteit bouw.
  • de activiteit sloop.
  • aanleggen in- en uitrit.
  • vergunning lozing koelwater.
  • vergunning handelsreclame.

Tijdpad en kosten

Als u deze vergunning aanvraagt, dan moet u in sommige gevallen de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2021.

Contact

U kunt contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Stel uw andere vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.