Omgevingsvergunning, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Gaat u werkzaamheden uitvoeren in de omgeving? Wilt u bijvoorbeeld een inrit aanleggen of bouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Provinciale bedrijven doen dit bij het Omgevingsloket. Kleinere bedrijven en particulieren vragen een vergunning aan bij de betreffende gemeente.

Vergunning aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.
Hier vindt u ook meer informatie over de procedure en de situaties waarin u een vergunning aanvraagt. Een vergunning aanvragen kan onder meer voor:

  • milieuvergunning 
  • bouwvergunning
  • sloopvergunning
  • aanleggen in- en uitrit
  • vergunning lozing koelwater
  • vergunning handelsreclame.

Tijdpad en kosten

Als u deze vergunning aanvraagt, dan moet u in sommige gevallen de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2020.

Links en tips

Contact

U kunt contact opnemen met de behandelende Omgevingsdienst voor vragen over de in te dienen aanvraag. Stel uw andere vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.