Noodmaatregelen voor behoud Gelders cultuur en erfgoed

16-6-2020

Cultuur en erfgoed in Gelderland moeten goed toegankelijk zijn voor inwoners, maar door COVID-19 staat die toegankelijkheid zwaar onder druk. We willen aanvullend op het Rijk en de gemeenten maatregelen nemen om te zorgen dat cultuur en erfgoed ook op de lange termijn in Gelderland beschikbaar blijven. Daarvoor zijn duidelijke keuzes nodig, want alles in stand houden is niet mogelijk. Gedeputeerde Staten (GS) gaan in gesprek met gemeenten en instellingen over hoe deze keuzes gemaakt moeten worden. In de tussentijd trekken GS ongeveer € 7 miljoen uit om te zorgen dat instellingen niet nu al omvallen.  

Tijd kopen  

Gelders gedeputeerde Peter Drenth: “We weten nu al dat corona in september niet over is. Het is duidelijk dat niet alles behouden kan blijven. Maar hoe gaan we kiezen wat we wel en niet willen en kunnen behouden? Dat besluiten we niet alleen. We gaan in gesprek met regio’s en met instellingen over hoe het verder moet na de zomer. In de tussentijd kopen we met die € 7 miljoen tijd, om te zorgen dat er geen overhaaste ingrijpende beslissingen worden genomen.”

Noodoproep

Tientallen culturele en erfgoedinstellingen deden de afgelopen periode een beroep op ons voor ondersteuning. Veel instellingen hebben tekorten doordat ze noodgedwongen tijdelijk de deuren moesten sluiten. Ook met de versoepelingen vanaf 1 juni 2020 zijn er nog steeds grote beperkingen. Vooral de voorzieningen die voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van publiek, komen in de problemen. We willen samen met gemeenten en instellingen een keuze maken. Het is belangrijk dat gemeenten instellingen kiezen die ze ook in de toekomst kunnen ondersteunen.

€ 7 miljoen

Tot aan september 2020 trekken we € 7 miljoen uit. Dat is bestemd voor de volgende maatregelen: 

  • medefinanciering landelijke maatregelen
  • subsidieregeling regionale podia vanaf 500 plaatsen
  • maatwerk regionale podia 300-500 plaatsen
  • aanpassing bedrijfsvoering aan geldende COVID-19-regels
  • ondersteuning herdenkingscentra
  • makersregeling
  • samenwerking omroepenRegionale podia en theaters
  • Een deel daarvan is voor een subsidieregeling voor regionale podia en theaters die niet in aanmerking komen voor een bijdrage van het Rijk. Vanuit het Rijk is € 48 miljoen beschikbaar voor regionale podia, filmhuizen en musea, waarvan gemeenten en provincie een deel meebetalen. Waarschijnlijk komen vooral instellingen uit Arnhem en Nijmegen hiervoor in aanmerking. Wij richten ons op theaters en podia met een regionale functie, die meer dan 500 stoelen hebben. Voor podia met 300 tot 500 plaatsen is maatwerk nodig en gaan we in gesprek met gemeenten. Voor kleinere theaters en podia zien we geen rol voor de provincie. 

Professionals in kunst en cultuur

Ook komt er een tijdelijke subsidieregeling voor Gelderse kastelen, monumenten en regionale musea. Veel kastelen en monumenten vallen buiten de landelijke regeling, omdat ze geen rijksmonument zijn. Monumenten, kastelen en forten zijn onderdeel van de brede culturele infrastructuur in Gelderland. Dit geldt ook voor grotere regionale musea. Deze spelen naast hun culturele en erfgoedfunctie ook een rol voor recreatie en toerisme binnen de provincie. Er komt ook geld voor zelfstandigen die werkzaam zijn in de cultuur- of erfgoedsector. Het gaat om subsidie voor het mogelijk maken van activiteiten. Andere kosten die samenhangen met een zelfstandige beroepspraktijk vallen niet onder deze regeling.

Gelderse aanpak COVID-19

We werken eraan om de Gelderse economie en samenleving uit de coronacrisis te helpen. We doen dat in deze overbruggingsfase met een bedrag van € 50 miljoen. Daarnaast werken we aan een herstelprogramma. Dat programma bestaat uit maatregelen om alle sectoren en organisaties te ondersteunen die van groot belang zijn voor Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht