Nieuwsoverzicht

Noodmaatregelen voor behoud Gelders cultuur en erfgoed

Cultuur en erfgoed in Gelderland moeten goed toegankelijk zijn voor inwoners, maar door COVID-19 staat die toegankelijkheid zwaar onder druk

16-6-2020

Stappenplan voor snelladers

We stimuleren de aanleg van laadpalen voor elektrisch rijden in Gelderland.

16-6-2020

Gelders welbevinden gestegen

Gelderlanders zijn iets gelukkiger dan vorig jaar. Gelders geluk krijgt het cijfer 7,6 tegenover de 7,4 van 2019.

12-6-2020

€ 9,5 miljoen extra voor Gebiedsagenda Achterhoek

Provinciale Staten stemden in met het beschikbaar stellen van €9,5 miljoen voor de Achterhoek.

11-6-2020

Eerste voortgangsrapportage OnePlanet

Het onderzoekscentrum OnePlanet Research Center ging vorig jaar van start met een subsidie van de provincie Gelderland.

10-6-2020

Verbind internationale spoorplannen

Nederland als Duitsland werken beiden aan nieuwe nationale spoorplannen.

10-6-2020

Regio Arnhem Nijmegen wil méér dan klimaatwinst

Ook regio Arnhem Nijmegen publiceerde op 5 juni 2020 haar concept Regionale Energie Strategie (RES).

5-6-2020

Scherpenzeel wint bij herindeling

Het college van Gedeputeerde Staten is niet overtuigd dat Scherpenzeel op termijn een zelfstandige, krachtige gemeente kan blijven.

4-6-2020

Toekomst voor Gelderse boeren

Notitie 'Toekomst voor Gelderse boer' vastgesteld door GS.

4-6-2020

Ook een historische binnenstad kan CO2- neutraal worden

Provincie Gelderland werkt al ruim 2 jaar samen met de TU Delft aan het project KaDEr, karakteristiek Duurzaam Erfgoed.

2-6-2020