Nieuwsoverzicht

Provincie verdubbelt budget voor noodhulp aan gemeenten

We stellen meer geld beschikbaar voor acute hulp aan gemeenten.

22-4-2020

Organisatie en participatie MIRT-verkenning en Strategische Agenda A50-corridor Nijmegen-Eindhoven

De eerste stappen zijn gezet: het project A50-corridor Nijmegen-Eindhoven is officieel gestart.

22-4-2020

Eerste online stakeholdersessie A50-corridor Nijmegen-Eindhoven succesvol verlopen

Een primeur voor het MIRT-project A50-corridor Nijmegen-Eindhoven: de eerste online stakeholderbijeenkomst is een feit.

22-4-2020

Aanpassing uitwerkingsbesluit RPW Arnhem-Nijmegen

Er is de komende jaren ruimte voor nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen, zo blijkt uit monitoring.

22-4-2020

Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ter inzage

Het ontwerp Natuurbheerplan ligt ter visie van 22 april tot en met 3 juni 2020. In die periode kunt u op het plan reageren.

22-4-2020

Verklaring 'Samen veilig doorwerken'

30 publieke en private opdrachtgevers binnenkort een gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’.

21-4-2020

Milieueffectrapport voor Beter Bereikbaar Wageningen klaar

Gedeputeerde Staten hebben het Milieueffectrapport (MER) op dinsdag 21 april 2020 vrijgegeven.

20-4-2020

Ouderen beter bestand tegen stress veroorzaakt door COVID-19

We meten de impact van de COVID-19 uitbraak op het sociale welzijn van Gelderlander.

17-4-2020

Koe in de wei blijft vergunningsvrij

Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig.

17-4-2020

Provincie schiet tuinders en kwekers te hulp

Om tuinders en boomtelers financieel te helpen koopt Provincie Gelderland bloemen, groenten en bomen op.

17-4-2020