Nieuwsoverzicht

Prijs voor Gelderse inzet duurzaam zwaar transport

Provincie wint ‘Award voor Leefbaarheid’ voor Gelderse inzet duurzaam zwaar transport

14-11-2018

Natuurbeheerplan 2019 en subsidie natuurbeheer

Het Natuurbeheerplan 2019 staat open voor beroep bij de rechtbank.

14-11-2018

Provinciale Staten besluiten over Begroting 2019

Provinciale Staten bespreken het begrotingsvoorstel van Gedeputeerde Staten (GS) op 14 november 2018.

9-11-2018

Michiel Scheffer bezoekt printstraat van de toekomst

Gedeputeerde Michiel Scheffer heeft vrijdag 9 november 2018 een werkbezoek gebracht aan DJM Inkjet Solutions in Harderwijk.

9-11-2018

Hoorzitting over actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over de Omgevingsvisie en -verordening houden ze hierover een hoorzitting.

8-11-2018

Gelderland maakt werk van de microchips van de toekomst

Gelderland maakt werk van de microchips van de toekomst bij open innovatiecentrum.

6-11-2018

Samen aan de keukentafel in Beek

In gemeenschapshuis de Averhof in Beek wordt gewerkt aan verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen.

6-11-2018

Uitnodiging inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1

Op 21 november 2018 houden Provinciale Staten een hoorzitting over het inpassingsplan.

6-11-2018

Minder CO2 tegen een lagere prijs

Gedeputeerde Michiel Scheffer heeft vrijdag 2 november 2018 een werkbezoek gebracht aan Bronswerk Heat Transfer in Nijkerk.

2-11-2018

Europese bijdrage voor zelfsturende drones

Elf samenwerkende ondernemers in Oost-Nederland ontvangen €2,3 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

1-11-2018