Nieuwsoverzicht

Autodeelwedstrijd ‘Auto van de Straat’ gelanceerd

Op 2 maart 2020 starten we samen met Natuur & Milieu de campagne ‘Auto van de Straat’.

2-3-2020

Gelderland ondertekent Samenwerking aanpak asbestdaken

Gedeputeerde Jan van der Meer ondertekent namens provincie Gelderland op 2 maart 2020 de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken.

2-3-2020

Uitgangspuntennotitie Vrijheid vastgesteld

Als eerste aanzet naar het beleidsplan stelden Gedeputeerde Staten een uitgangspuntennotitie Vrijheid vast.

27-2-2020

Op weg naar een energieneutraal Gelderland

Gelderland is in 2050 energieneutraal. We wekken dan net zoveel duurzame elektriciteit op als we gebruiken.

25-2-2020

Voorstel coördinatiebesluit Railterminal Gelderland

Gedeputeerde Staten leggen voor de Railterminal Gelderland een coördinatiebesluit voor aan Provinciale Staten.

20-2-2020

Snuffelfietsers brengen luchtkwaliteit en routes in kaart

Provincie Gelderland laat snuffelfietsen rijden in de regio Foodvalley.

20-2-2020

Aanvullende afspraken provincie en gemeente over Railterminal Gelderland

De overeenkomst uit 2018 voor de aanleg van Railterminal Gelderland (RTG) past niet meer bij de huidige werkelijkheid.

20-2-2020

Nieuw dorpshart in Heteren

De plannen voor een nieuw dorpsplein met winkels en 34 woningen zijn rond. Het project moet Heteren weer een dorpshart geven.

19-2-2020

Vertrouwen als succesfactor in de energietransitie

Ruim 300 Gelderse deelnemers kwamen naar de Eusebiuskerk in Arnhem om te praten over toekomstbestendige en aardgasvrije wijken.

14-2-2020

Provinciale Staten willen onderzoek stort granuliet

In de Statenvergadering van 12 februari 2020 spraken alle partijen hun zorgen uit over het storten van granuliet.

14-2-2020