Nieuwsoverzicht

Extra geld voor samen bouwen aan de buurt

Provincie Gelderland zet €100.000 extra in voor burgerinitiatieven.

16-10-2019

Drie Gelderse TaalHelden genomineerd

Addy van Meerten uit Beneden-Leeuwen, Angela Smulders uit Lienden en Sarah Albers uit Molenhoek zijn genomineerd als TaalHeld in Gelderland.

15-10-2019

Gelderland werkt mee aan Topsport die inspireert

Gelderland ondertekende het deelakkoord ‘Topsport die Inspireert’ van het Nationaal Sportakkoord.

11-10-2019

Peter Kerris opent Natuurpark Kronenkamp

Vrijdag 11 oktober 2019 opende gedeputeerde Peter Kerris, dijkgraaf Hein Pieper en kinderen van De Hofmaat het Natuurpark Kronenkamp.

11-10-2019

Gelderland gastheer derde Toerismetop

De derde Nationale Toerisme Top vindt in 2020 plaats in Gelderland.

11-10-2019

Erfgoedalliantie.nl gelanceerd

Vrijdag 11 oktober 2019 hebben 6 Gelderse erfgoedpartners de internetsite Erfgoedalliantie.nl in werking gesteld.

10-10-2019

Provinciale Staten besluiten over najaarsnota

In de Statenvergadering van 9 oktober 2019 ging de meeste tijd naar de najaarsnota.

10-10-2019

Nieuwe voorzitter Commissie regionaal Overleg (CRO) Teuge

Provinciale Staten hebben Marcel van den Heuvel unaniem benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) Teuge.

10-10-2019

Duurzamer, 1 keer inchecken én meer servicepersoneel

Provincies Gelderland en Overijssel stellen Nota van Uitgangspunten Spoor vast

9-10-2019

Provincies: vergunningverlening begint weer

De 12 provincies hebben de voorwaarden vastgesteld voor het weer verlenen van vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming.

8-10-2019