Nieuwsoverzicht

2e Gelderse ondernemerspanel

We brengen met Oost NL, MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden de gevolgen van de coronacrisis op het Gelders bedrijfsleven in kaart.

29-6-2020

Drukke zomer voor Gelderse handhavers in de natuur

Handhavers in de Gelderse natuurgebieden hebben het druk.

26-6-2020

800 zonnepanelen op dak Hoveniersbedrijf Frielink Winterswijk

Het zonnedak levert 215.000 kilowatt zonne-energie per jaar.

26-6-2020

Uitgangspuntennotitie aanpak Cultuur en Erfgoed vastgesteld

Gedeputeerde Staten stelden 23 juni 2020 de Uitgangspuntennotitie aanpak Cultuur en Erfgoed vast.

26-6-2020

Subsidie voorkomen wolvenschade vanaf augustus

Schapen- en geitenhouders binnen het wolvengebied op de Veluwe kunnen vanaf augustus 2020 subsidie aanvragen.

24-6-2020

Innovaties om maatschappelijke problemen op te lossen

We willen Gelderse bedrijven gerichter steunen bij innovaties.

24-6-2020

Sterkere natuur én meer duurzame energie

Onderzoek combinatie zonnevelden en natuur bij Quadenoord Renkum, zandwinplassen Zevenaar en voormalige stortplaats Hattem

24-6-2020

Gelderland: 1e stikstofmaatregelen in de zomer

Gelderland wil zo snel mogelijk beginnen met de 1e stikstofmaatregelen.

23-6-2020

Gelderse regels voor natuurvergunning aangepast

De regels voor vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming zijn in Gelderland aangepast.

23-6-2020

Gelderse campagne om beter te leren lezen en schrijven

In Gelderland hebben ongeveer 200.000 mensen moeite met lezen en schrijven. Daarom komt er extra aandacht voor met de campagne.

22-6-2020