Nieuwsoverzicht

Natuurherstel in Stelkampsveld begint

Vanaf half november 2019 beginnen de werkzaamheden voor natuurherstel van het beschermde natuurgebied Stelkampsveld.

15-11-2019

Provinciale Staten willen keukentafelgesprekken met agrariërs

Een motie over het voeren van keukentafelgesprekken met agrariërs is tijdens de Statenvergadering van 13 november 2019 aangenomen.

15-11-2019

Aanvragen subsidie natuurbeheer mogelijk

Het Natuurbeheerplan geeft aan waar subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuur mogelijk is.

14-11-2019

Gelderland sluit zich aan bij Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek wil op een laagdrempelige manier de leefomgeving groener maken.

14-11-2019

Gelderse bestuurders praten met Gelderse sectoren over stikstofvraagstuk

Provincie Gelderland voerde in november 2019 gesprekken over de aanpak van het stikstofvraagstuk.

12-11-2019

Woonakkoord moet woningbouw in Oost-Nederland versnellen

De komende 5 jaar moeten er 75.000 woningen in de steden in Oost-Nederland bijkomen om aan de stijgende vraag te voldoen.

11-11-2019

Tentoonstelling Ad Gerritsen in Huis der Provincie

De provincie Gelderland exposeert van 21 november 2019 tot en met 31 januari 2020 werk van de kunstenaar Ad Gerritsen.

6-11-2019

Expositie over restauratie ambacht geopend

Provincie Gelderland wil meer aandacht voor het vak van restaurateur.

6-11-2019

Winnaar sportchallenge ‘Gelderland Daagt je uit’

Gyromotics ontwikkelde een multi-inzetbare prothesevoet. Vrijdag 1 november 2019 presenteerde het bedrijf de resultaten.

6-11-2019

IkweetRAAT.nl zoekt nieuwe oplossingen voor tekorten in de zorg

Met steun van provincie Gelderland voeren 26 zorg- en welzijnsorganisaties de actie IkweetRAAT.nl uit.

5-11-2019