Nieuwsoverzicht

Lancering druktemeter

Vanwege de COVID-maatregelen recreëren veel Nederlanders in eigen land. Gelderland is daarvoor een zeer populaire provincie.

30-6-2020

2e Gelderse ondernemerspanel

We brengen met Oost NL, MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden de gevolgen van de coronacrisis op het Gelders bedrijfsleven in kaart.

29-6-2020

Drukke zomer voor Gelderse handhavers in de natuur

Handhavers in de Gelderse natuurgebieden hebben het druk.

26-6-2020

800 zonnepanelen op dak Hoveniersbedrijf Frielink Winterswijk

Het zonnedak levert 215.000 kilowatt zonne-energie per jaar.

26-6-2020

Uitgangspuntennotitie aanpak Cultuur en Erfgoed vastgesteld

Gedeputeerde Staten stelden 23 juni 2020 de Uitgangspuntennotitie aanpak Cultuur en Erfgoed vast.

26-6-2020

Subsidie voorkomen wolvenschade vanaf augustus

Schapen- en geitenhouders binnen het wolvengebied op de Veluwe kunnen vanaf augustus 2020 subsidie aanvragen.

24-6-2020

Innovaties om maatschappelijke problemen op te lossen

We willen Gelderse bedrijven gerichter steunen bij innovaties.

24-6-2020

Sterkere natuur én meer duurzame energie

Onderzoek combinatie zonnevelden en natuur bij Quadenoord Renkum, zandwinplassen Zevenaar en voormalige stortplaats Hattem

24-6-2020

Gelderland: 1e stikstofmaatregelen in de zomer

Gelderland wil zo snel mogelijk beginnen met de 1e stikstofmaatregelen.

23-6-2020

Gelderse regels voor natuurvergunning aangepast

De regels voor vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming zijn in Gelderland aangepast.

23-6-2020