Nieuwsoverzicht

Lege gebouwen gezocht voor droomhuis

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. De druk op de woningmarkt is groot, terwijl er ook leegstaande gebouwen zijn.

29-1-2020

Samenwerken aan (betere) grensoverschrijdende mobiliteit

Grensoverschrijdend treinverkeer, Rhine-Alpinecorridor en Smart Mobility.

28-1-2020

Positief, kritisch advies opsporingsvergunning aardwarmte gebied Renkum

Aardwarmte (geothermie) is een nieuwe vorm van energie die bij kan dragen aan de klimaatdoelstellingen van Gelderland.

24-1-2020

Slib wordt veilige nieuwe grondstof

VSGM maakt van slibafval nieuwe grondstof en beperkt CO2 uitstoot

23-1-2020

Gelderse sport wordt duurzamer

Provincie Gelderland wil de komende jaren fors inzetten op het verduurzamen van sport.

23-1-2020

De toekomst van Nederland ligt in het Oosten

Bestuurders, ondernemers en belangenbehartigers van 4 ingediende Oost-Nederlandse regiodeals zijn vandaag in Den Haag.

22-1-2020

Diensten provincie weer beschikbaar

De diensten zijn weer beschikbaar vanaf 22 januari 8.00 uur

17-1-2020

Aantrekkelijk woongebied klaar voor de toekomst

De provincie ondersteunt de aanpak van leegstaande gebouwen door herbestemming, transformatie of sloop.

16-1-2020

Toeristen overnachten vaker en geven meer uit tijdens vakanties in Gelderland

Hoewel we in Nederland in 2019 iets minder op vakantie gingen (-1,5%,), nam het aantal binnenlandse toeristen in Gelderland juist toe.

16-1-2020

Subsidies en biomassa in de Statenvergadering

In de Statenvergadering van 15 januari 2020 ging het over een van de grootste uitgavenposten van de provincie: subsidies

16-1-2020