Nieuwsoverzicht

2e coronagolf vermindert Gelders welbevinden

De 2e (beperkte) lockdown lijkt van invloed op het welbevinden van Gelderlanders.

30-10-2020

Inpassingsplan fietspad langs N832 vastgesteld

Provinciale Staten stelden woensdag 28 oktober 2020 het inpassingsplan voor het vrijliggend fietspad langs de provinciale weg N832 vast.

29-10-2020

Meer toekomstperspectief nodig voor verduurzaming landbouw

De landbouw in Oost-Nederland wil voorop blijven lopen op het gebied van innovatie en verduurzaming.

28-10-2020

Gelderse Woonweek

Van 18 tot en met 27 november 2020 organiseren we de Gelderse Woonweek.

21-10-2020

Paul Frissen roept politiek Ermelo op verstoorde verhoudingen en slepende dossiers aan te pakken

Politieke en bestuurlijke verhoudingen in Ermelo normaliseren.

19-10-2020

Vrijwillige bedrijfsbeëindiging voor Gelderse kalverboeren

Gelderse kalverboeren kunnen zich tot 1 december 2020 bij de provincie melden om in aanmerking te komen voor vrijwillige bedrijfsbeëindiging

15-10-2020

Aan de slag voor een circulaire economie

Minder grondstoffen verbruiken en minder afval produceren omdat we zo veel mogelijk hergebruiken (gesloten kringlopen).

14-10-2020

elektrische auto

Auto van de Straat gaat door

Begin 2020 startten we samen met Natuur & Milieu met Auto van de Straat.

13-10-2020

Duurzaamste Huis van Gelderland 2020 staat in ‘t Harde

Het duurzaamste huis van Gelderland is bekend: het werd gebouwd in 1961 en staat in de gemeente Elburg.

8-10-2020

Woningen

Tempo nodig bij woningbouw in Oost-Nederland

De bouw van nieuwe woningen in Oost-Nederland moet drastisch worden versneld.

7-10-2020