Nieuwsoverzicht

Koningin Máxima in gesprek over Gelders muziekonderwijs

Koningin Máxima nam, als erevoorzitter van de stichting, de eerste loyaliteitspas Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers in ontvangst.

17-6-2020

Veluwe heeft sleutelrol in stikstofaanpak

Gelderland wil een maatwerk stikstofaanpak voor de Veluwe, het grootste natuurgebied op land van Noordwest-Europa.

17-6-2020

Onderzoek naar stimuleren elektrisch laden bij logistieke bedrijven

We stimuleren de overstap van de logistieke sector naar elektrisch rijden. Met de komst van zero emissie zones wordt dit steeds belangrijker

17-6-2020

Provincie Gelderland steunt Hoogte80 Festival

Provincie Gelderland heeft nu al een sponsorovereenkomst gesloten met de Stichting Hoogte80 Festival in Arnhem voor de uitvoering in 2021.

17-6-2020

Noodmaatregelen voor behoud Gelders cultuur en erfgoed

Cultuur en erfgoed in Gelderland moeten goed toegankelijk zijn voor inwoners, maar door COVID-19 staat die toegankelijkheid zwaar onder druk

16-6-2020

Stappenplan voor snelladers

We stimuleren de aanleg van laadpalen voor elektrisch rijden in Gelderland.

16-6-2020

Gelders welbevinden gestegen

Gelderlanders zijn iets gelukkiger dan vorig jaar. Gelders geluk krijgt het cijfer 7,6 tegenover de 7,4 van 2019.

12-6-2020

€ 9,5 miljoen extra voor Gebiedsagenda Achterhoek

Provinciale Staten stemden in met het beschikbaar stellen van €9,5 miljoen voor de Achterhoek.

11-6-2020

Eerste voortgangsrapportage OnePlanet

Het onderzoekscentrum OnePlanet Research Center ging vorig jaar van start met een subsidie van de provincie Gelderland.

10-6-2020

Verbind internationale spoorplannen

Nederland als Duitsland werken beiden aan nieuwe nationale spoorplannen.

10-6-2020