Nieuwsoverzicht

Statencommissies bespreken OnePlanet en schoon busvervoer

Ze vergaderen op 16 januari 2018 in het Huis der Provincie in Arnhem. De commissie EEM vergadert ook op 15 januari 2019.

10-1-2019

Nieuwjaarstoespraak 2019

‘Voor de provincie Gelderland belooft 2019 een jaar vol veranderingen te worden,’ zei commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

9-1-2019

Slotbijeenkomst Bicycle Architecture Biennale

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Deze vraag stond centraal tijdens de slotbijeenkomst van de Bicycle Architecture Biennale

21-12-2018

Samenwerking en subsidie geven Apeldoorns kanaal een boost

Met de samenwerkingsovereenkomst ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’ stimuleren we allerlei initiatieven langs het kanaal

21-12-2018

Provinciale Staten stemmen in met actualisatie Omgevingsvisie

In de laatste vergadering van 2018 stemmen Provinciale Staten in met actualisatie Omgevingsvisie en reconstructie Rijnbrug Rhenen

21-12-2018

Gelderse circulaire estafette naar Epe

Het Gelderse circulaire estafettestokje ging 20 december 2018 van Culemborg naar Epe.

20-12-2018

Partners werken graag samen met provincie

Adviescommissie onderzoekt de vraag hoe de partijen waarmee de provincie samenwerkt de provincie als partner ervaren.

20-12-2018

EFRO steunt hulp op maat bij parkinson

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt €2 miljoen beschikbaar voor het project PROMPT.

20-12-2018

Gelderland maakt werk van fotonica

Provincie Gelderland heeft het Photon Delta convenant ondertekend.

20-12-2018

Inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek–A1 vastgesteld

Provinciale Staten van Gelderland stelden 19 december 2018 het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek–A1 vast.

20-12-2018