Nieuwsoverzicht

Expositie over restauratie ambacht geopend

Provincie Gelderland wil meer aandacht voor het vak van restaurateur.

6-11-2019

Winnaar sportchallenge ‘Gelderland Daagt je uit’

Gyromotics ontwikkelde een multi-inzetbare prothesevoet. Vrijdag 1 november 2019 presenteerde het bedrijf de resultaten.

6-11-2019

IkweetRAAT.nl zoekt nieuwe oplossingen voor tekorten in de zorg

Met steun van provincie Gelderland voeren 26 zorg- en welzijnsorganisaties de actie IkweetRAAT.nl uit.

5-11-2019

Fietsstraat Geldersedijk Hattem open

Met het openen van dit deel is de doorfietsroute tussen Hattum en Zwolle klaar.

4-11-2019

Kanaalweg in Dieren geopend

Vanaf vrijdag 1 november 2019 rijdt verkeer in Dieren weer over de Kanaalweg (N786).

1-11-2019

100e Gelderse Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen

Vrijdag 1 november 2019 reikten gedeputeerde Peter Kerris en wethouder Carla Koers de 100e Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen uit.

1-11-2019

Aftrap Gelders Sportakkoord 2.0

Meer dan 70 organisaties, bedrijven en gemeenten kwamen op 31 oktober 2019 bij elkaar om te praten over het nieuwe Gelders Sportakkoord.

1-11-2019

Provincies kopen samen duurzame energie in

Vanaf 1 januari 2020 gebruiken 8 provincies uitsluitend duurzame energie.

31-10-2019

Stikstofdebat in Provinciale Staten

Op 30 oktober 2019 voerden Provinciale Staten een debat over stikstof.

31-10-2019

Grondstoffen en CO2-uitstoot verminderen

Het Gelders college van Gedeputeerde Staten gaat op zoek naar ketenprojecten in agrofood, bouw, industrie en afval.

30-10-2019