Nieuwsoverzicht

Gelderland: aparte status Veluwe in aanpak stikstofcrisis

Om de stikstofcrisis op te lossen en de doelen van de landelijke stikstofwet te halen, is een aparte status voor de Veluwe nodig.

14-7-2021

Gebiedsontwikkeling Grebbedijk start nieuwe fase

Samen met provincie Utrecht, gemeenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap & Waterschap Vallei en Veluwe.

14-7-2021

Woondeal Regio Amersfoort: 23.000 woningen erbij voor 2030

De woondeal moet het woningtekort in de regio Amersfoort weg werken.

14-7-2021

Mijlpaal op weg naar een energieneutraal 2030

Een positief besluit over de Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 in de regio’s Arnhem-Nijmegen, Foodvalley, Noord-Veluwe en Rivierenland.

14-7-2021

Word klimaatcoach in Gelderland

Helpt u mee om de klimaatdoelstellingen te halen? Provincie Gelderland biedt dit najaar 24 Gelderlanders de kans om klimaatcoach te worden.

14-7-2021

Provincies richten stikstofbank op

Door het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven in ons land lastig om een vergunning te krijgen.

9-7-2021

Provincie wil de bouw van sociale huurwoningen versnellen

Gedeputeerde Staten zetten hiervoor € 3 miljoen in, door subsidie aan gemeenten te verstrekken.

8-7-2021

Mensen naar buiten verleiden, met een bankje en een wipkip ben je er nog niet

Het nieuwe boek Buitenkansen laat zien hoe een andere inrichting van de omgeving kan verleiden tot gezond gedrag.

7-7-2021

Provinciale Staten stellen Inpassingsplan Railterminal vast

Het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG) is door Provinciale Staten vastgesteld.

7-7-2021

Gelderse Staten akkoord met herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

Op 6 juli 2021 heeft een ruime meerderheid van de Gelderse Staten  ingestemd met het herindelingsadvies voor Barneveld-Scherpenzeel.

7-7-2021