Nieuwsoverzicht

RES 1.0 Foodvalley: energiebesparing, wind- en zonne-energie met grote betrokkenheid

Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken.

22-4-2021

Oost-Nederland biedt nieuwe kabinet helpende hand

De coronacrisis, woningnood, de problemen rond stikstof, CO2-uitstoot, droogte. Het nieuwe kabinet staat voor grote uitdagingen.

22-4-2021

Sporen van Romeinse begraafplaats en militaire stad blootgelegd in Nijmegen

In de tuin van het Nijmeegse Museum Kam zijn tijdens een archeologische opgraving sporen gevonden van een Romeinse begraafplaats.

21-4-2021

Minder hinder en duurzame groei luchthaven Teuge

Luchthaven Teuge heeft een provinciaal Luchthavenbesluit aangevraagd.

20-4-2021

Provincie zoekt doorstroommakelaars

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er 80.000 woningen worden bijgebouwd.

16-4-2021

Monitor welbevinden, kan iedereen die wil, meedoen?

Wat komt er allemaal op de inwoner van Gelderland af? Hebben bepaalde ontwikkelingen invloed op gemoed, gevoelens van geluk en leefomgeving?

16-4-2021

Samenwerken aan een groene en digitale economie

De regio Oost-Nederland maakte een strategische innovatie- en investeringsagenda.

15-4-2021

Reageren op ontwerp RES 1.0 Cleantech Regio

Maandag 19 april t/m 31 mei 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van Cleantech Regio.

15-4-2021

Provincie maakt werk van klimaatadaptatie

Met het Actieplan Klimaatadaptatie zet provincie Gelderland de komende 2 jaar een eerste stap naar die klimaatbestendige toekomst.

15-4-2021

Cleantech Regio gaat voor 1,07 (TWh) duurzame energie in 2030

Cleantech Regio verwacht 1,07 (TWh) duurzame energie op te wekken in 2030 met ongeveer 15 windturbines, 660 hectare land en zonnepanelen.

15-4-2021