Aanpassing uitwerkingsbesluit RPW Arnhem-Nijmegen

22-4-2020 graafmachines op terrein met afgebroken gebouw

De regiogemeenten en provincie Gelderland stoppen met schrappen van bedrijfskavels om overaanbod in de regio Arnhem-Nijmegen tegen te gaan. Omdat in 2019 veel bedrijventerreinen zijn verkocht, ontstaat er enige ruimte voor nieuwe.

Aanbod in balans brengen

Begin 2018 spraken de gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen af om geen nieuwe werklocaties toe te staan omdat er sprake was van overaanbod. Daarnaast lagen verschillende bedrijventerreinen er nogal versnipperd bij. Daarom is het huidige aanbod in balans gebracht met de vraag naar werklocaties. 

Economische ontwikkelingen

Ook sprak de regio Arnhem-Nijmegen af om de economische ontwikkelingen jaarlijks te volgen, om waar nodig bij te kunnen sturen. Eigenaren hadden tot 1 januari 2021 de tijd om hun kavel uit te geven of te verkopen, daarna zou de werkbestemming voor een aantal werklocaties komen te vervallen. De afspraken werden vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) en door provincie Gelderland vastgesteld.

Lange termijn

Met name in 2019 zijn flink meer bedrijventerreinen uitgegeven. Het overaanbod is grotendeels teruggedrongen. Nieuwe ramingen laten bovendien een positieve lange termijnverwachting voor bedrijventerreinen zien.

Kantoorparken

Op centrumlocaties in Arnhem en Nijmegen is de relatief hoge vraag naar kavels voor kantoren onveranderd gebleven. Op de meeste kantorenparken elders en locaties voor perifere detailhandel zoals bouwmarkten en tuincentra is nog wel sprake van enig overaanbod. Daar neemt regio Arnhem-Nijmegen op een later tijdstip een besluit over. 

Herziening Regionaal Programma Werklocaties

Het gezamenlijke voornemen van regio en provincie is nu om de Ruimtelijke Uitwerking gedeeltelijk in te trekken en het RPW te herzien. Hierin worden spelregels opgenomen voor nieuw aanbod van bedrijfskavels. Een van de voorwaarden is dat nieuwe initiatieven alleen mogelijk zijn als er aantoonbare vraag is en het op andere locaties niet passend is. Naar verwachting zal er eind 2020 door alle 18 betrokken gemeenteraden over besloten worden.

Terug naar nieuwsoverzicht