Aanpassing uitwerkingsbesluit RPW Arnhem-Nijmegen

20-7-2020

De regiogemeenten en provincie Gelderland stoppen officieel met het schrappen van bedrijfskavels om overaanbod in de regio Arnhem-Nijmegen tegen te gaan. Gedeputeerde Staten stemden op 14 juli 2020 in met het verzoek van gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen om het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) aan te passen.

In 2018 spraken de gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen af om geen nieuwe werklocaties toe te staan omdat er sprake was van overaanbod. Eigenaren hadden tot 1 januari 2021 de tijd om hun kavel uit te geven of te verkopen. Daarna zou de bestemming voor een aantal werklocaties komen te vervallen. De afspraken werden vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Ook werden de economische ontwikkelingen gevolgd om waar nodig bij te kunnen sturen.

Herziening RPW

Begin dit jaar bleek dat met name in 2019 flink meer bedrijventerreinen waren uitgegeven. Het overaanbod was daarmee  grotendeels teruggedrongen. Nieuwe ramingen lieten bovendien een positieve lange termijnverwachting voor bedrijventerreinen zien.  In april 2020 besloten de partijen om het RPW en de bijbehorende Ruimtelijk Uitwerking te wijzigen en de procedure voor het schrappen van bedrijfskavels te stoppen. Het terugdringen van het overaanbod aan locaties voor perifere detailhandel (bouwmarkten en tuincentra) en voor kantoren is nog wel actueel. Op dit punt is de Ruimtelijke Uitwerking niet gewijzigd. Daar neemt regio Arnhem-Nijmegen op een later tijdstip een besluit over. 

Besluit Gedeputeerde Staten

Het gezamenlijke voornemen is nu formeel bekrachtigd met een besluit van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten hebben volgens het verzoek van de regiogemeenten op 14 juli 2020 ingestemd met:

  • De aanpassing van het RPW;
  • Het niet verder gaan met de procedure voor een inpassingsplan;
  • Het intrekken van de Ruimtelijke Uitwerking voor het onderdeel bedrijventerreinen;
  • Het gewijzigd vaststellen van de Ruimtelijke Uitwerking.

Herziening Regionaal Programma Werklocaties

De regiogemeenten Arnhem-Nijmegen zijn aan zet om samen te komen tot een voorstel voor een nieuw RPW, dat geschikt is voor een goed evenwicht in bedrijvigheid. We verwachten dat alle 18 betrokken gemeenteraden er eind 2020 over besluiten.

Bekijk de nieuwe versie van de Ruimtelijke Uitwerking.

Terug naar nieuwsoverzicht