Woondeal Regio Amersfoort: 23.000 woningen erbij voor 2030

14-7-2021

De woondeal moet het woningtekort in de regio Amersfoort weg werken. Daarom sloten 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk deze woondeal. De deal is een aanvulling op de woondeal voor de regio Utrecht. Voor 2030 willen we 23.000 woningen extra bijbouwen. Waaronder 1.000 in Barneveld en 500 in Nijkerk. De woondeal is 14 juli 2021 ondertekent in Soesterberg.

Gedeputeerde Peter Kerris van provincie Gelderland: “De woningnood stopt niet bij de provinciegrens. Met de woondeal slaan Utrecht en Gelderland de handen ineen. Samen met het Rijk voor meer betaalbare woningen in 1 van de duurste regio’s van Nederland.”

Barneveld en Nijkerk

Provincie Gelderland steunt de woondeal vanwege de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk. Deze gemeenten zijn nauw verbonden met de woningmarkt in regio Amersfoort. De inzet van Barneveld in de woondeal is gericht op de versnelling van de woningbouw op locatie Centrum Stationsomgeving met 1.000 woningen. Nijkerk zet in de woondeal in op versnelling van de Havenkom. Hierin staan 500 woningen, de aanpak van de leefbaarheid in de wijk Paasbos en een betere bereikbaarheid van de binnenstedelijke woningbouwlocaties centraal.

Betaalbare woningen

Met name het woningtekort in betaalbare woningen in de regio Amersfoort loopt fors op. De regio is 1 van de duurste woningmarktregio’s van Nederland. Er zijn in de 7 Utrechtse gemeenten van de regio vóór eind 2030 17.500 woningen nodig. Voor de 2 Gelderse gemeenten 5.500. Er is in alle gemeenten hard gewerkt aan plannen voor voldoende betaalbare woningen in leefbare, duurzame wijken en buurten om aan de toekomstige vraag te voldoen.

Intensiever samenwerken

Door de woondeal kunnen de gemeenten en provincies intensiever met elkaar en het Rijk samenwerken aan de bouw van betaalbare woningen. Ze betrekken daarbij marktpartijen en maatschappelijke partijen. Ook draagt de woondeal bij aan de bereikbaarheid bij woningbouwprojecten. In de infrastructuur en mobiliteit zijn namelijk aanpassingen nodig wanneer er meer mensen gaan wonen in een gebied. Ten slotte is er nadrukkelijk aandacht voor circulair bouwen, duurzaamheid en een goede leefomgeving.

Inwoners profiteren mee

De nieuwe woningen leveren meer kansen en keuzes op de woningmarkt op. Er is extra aandacht voor de huisvesting van speciale groepen zoals mensen die vanuit een zorgsituatie een huis zoeken, ouderen en statushouders. De woondeal draagt bij aan de leefbaarheid van woonwijken door ze duurzamer, groener of veiliger te maken.

Woningcorporaties doen mee

Woningcorporaties doen ook mee met de Woondeal. Zij nemen de helft van de woningen voor hun rekening. Woningen met een lage huurprijs en een deel van de middenhuur. De regio verwacht in de periode 2030-2040 nog eens 12.000 woningen te bouwen.

Terug naar nieuwsoverzicht