Snel 20.000 woningen erbij door Woondeal Arnhem-Nijmegen

4-3-2020 Woondeal

Het Rijk, provincie Gelderland en 18 gemeenten maken afspraken om samen snel meer woningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen. Minister Stientje van Veldhoven, gedeputeerde Peter Kerris en de burgemeesters Marcouch en Bruls zetten vandaag hun handtekening onder de Woondeal Arnhem-Nijmegen. Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bijkomen. Op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000 woningen.

Een betaalbaar dak boven je hoofd

In november 2019 overhandigde gedeputeerde Kerris het woonakkoord Oost aan de minister. Nog geen 4 maanden later is de Woondeal Arnhem-Nijmegen getekend. Hij is vooral blij dat er meer betaalbare woningen bijkomen en dat woningcorporaties meer ruimte krijgen. Peter Kerris: “Met de Woondeal geven we de onderwijzer en de verpleegkundige een betaalbaar dak boven hun hoofd in de regio waar het woningtekort het snelst groeit.”

Woningtekort in de regio loopt snel op

De afgelopen jaren groeide de regio Arnhem en Nijmegen snel. De prognoses tot 2030 en 2040 laten zien dat deze groei doorzet. Het gevolg hiervan is dat de woningtekorten oplopen. De Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd. Belangrijke uitgaanspunten zijn daarbij het verstrekken van het groene profiel en het bereikbaar houden van de regio. Ook zetten we in op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.

In de Woondeal maakten we onder meer de volgende afspraken:

 • Tot 2025 worden 20.000 woningen gerealiseerd, dit zijn er 5.000 meer dan eerder gepland. De woningen komen op verschillende locaties om de versnelling te realiseren, waaronder Arnhem Centrum-Oost en de Waalsprong in Nijmegen.
 • Van deze woningen moet 50% in het betaalbare segment vallen.
 • De regio zorgt voor een totale planvoorraad tot en met 2030 van 130% van de woningbehoefte.
 • In de nieuwe woningbouwplannen spannen partijen zich in om minimaal 25% circulair te laten ontwikkelen. De regio wil vanaf 2030 minimaal 50% circulair bouwen.
 • Versneld realiseren van (flexibele en tijdelijke) woningen.
 • Inzet en expertise vanuit het Rijk voor de regio.
 • Er komen specifieke afspraken over de huisvesting van dak- en thuislozen.
 • De gehele regio krijgt een hogere korting op de verhuurdersheffing bij nieuwbouw door woningcorporaties. De korting is € 25.000 euro in plaats van € 12.500.
 • Corporaties krijgen meer experimenteerruimte. Zij kunnen bijvoorbeeld in het verlengde van hun kerntaak werken aan de energietransitie voor particulier bezit en leefbaarheid in de wijk.
 • Om de uitvoering te starten is er € 1 miljoen beschikbaar. Het Rijk stelt € 750.000 ter beschikking en provincie Gelderland stelt € 250.000 ter beschikking.
 • Er worden afspraken gemaakt over een integrale gebiedsgerichte aanpak van sociaal-fysieke achterstanden en (on)veiligheid voor Arnhem Oost.

Samen werk maken van wonen

De Woondeal Arnhem-Nijmegen is de zesde Woondeal die de minister tekent met een regio waar een forse woningbouwopgave ligt. De woonopgaven in de regio is alleen mogelijk door samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen zoals beleggers en (bouw)ontwikkelaars. De Woondeal is het startpunt van een langjarig samenwerkingstraject tussen de partijen.

Terug naar nieuwsoverzicht