Woningbouwprojecten kunnen weer vergunning krijgen

23-3-2020

In Gelderland kunnen bouwers vanaf dinsdag 24 maart 2020 weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken. Vergunning aanvraag is weer mogelijk door de snelheidsverlaging op de rijkswegen, waardoor stikstofruimte is ontstaan. In Gelderland zijn daardoor veel woningbouwprojecten mogelijk, maar zijn er ook nog veel plekken waar vergunningen niet mogelijk zijn. Dat geldt vooral op en rond de Veluwe. Provincie Gelderland wil op korte termijn extra landelijke maatregelen en afspraken om ook rond deze gebieden stikstofruimte vrij te maken. Dan kunnen woningbouwprojecten rondom deze gebieden ook een vergunning krijgen.   

Verlaging maximumsnelheid

In Nederland slaat te veel stikstof neer op de natuur. De verlaging van de maximumsnelheid is de eerste landelijke maatregel die het kabinet invoerde om de stikstofneerslag terug te dringen. Van de vrijgekomen ruimte is maximaal 70% beschikbaar om te gebruiken voor vergunningen. De overige 30% komt ten goede aan de natuur. De ruimte die vrijkomt wordt geregistreerd in een landelijk stikstofregistratiesysteem. Dat systeem bestaat sinds maandag 23 maart 2020. Provincies kunnen hier gebruik van maken voor het verlenen van vergunningen aan woningbouwprojecten.

De verlaging van de maximumsnelheid levert niet in iedere provincie evenveel ruimte op. De ruimte is bijvoorbeeld beperkt als een woningbouwproject vlakbij een kwetsbaar Natura2000-gebied ligt, zoals de Veluwe. Landelijke maatregelen zijn op korte termijn dan ook hard nodig om voor meer stikstofruimte te zorgen. Zonder deze extra ruimte kunnen provincies slechts op beperkte schaal vergunningen verlenen. Om de woningopgave te realiseren is die extra ruimte hard nodig.

Woningbouw en infraprojecten

De vrijgekomen depositieruimte wordt in eerste instantie gebruikt voor woningbouwprojecten. Vanaf 24 maart 2020 kunnen aanvragen worden ingediend. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld op de website van BIJ12 worden op volgorde van binnenkomst geprioriteerd en behandeld. De eerste 6 weken vormen hierop een uitzondering. In deze periode worden eerst alleen aanvragen voor woondeals behandeld. Na 2 weken worden ook aanvragen voor grote woningbouwprojecten behandeld. Hierna worden alle ontvankelijke aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

De vrijgekomen depositieruimte wordt ook gebruikt voor het realiseren van 7 grote infraprojecten:

  • A27/A12 Ring Utrecht,
  • A1/A28 knooppunt Hoevelaken,
  • A6 Almere-Lelystad,
  • A4 Haaglanden,
  • Innova58 Tilburg-Eindhoven,
  • A27 Houten-Hooipolder,
  • Innova58 Annabosch–Galder.

De toewijzing van de depositieruimte vindt plaats in onderlinge afstemming tussen Rijk en Provincies. Woningbouwprojecten hebben hierbij altijd voorrang.

Meer informatie

Initiatiefnemers kunnen meer informatie vinden op websites van Bij12 en op aanpakstikstof over het vergunningsverleningsproces. Bekijk ook de landelijke regeling.

Terug naar nieuwsoverzicht