Werkconferentie Bereikbaar Gelderland

9-3-2020 Bijeenkomst werkconferentie

Vrijdag 6 maart 2020 spraken ongeveer 35 personen op het provinciehuis met elkaar over de keuzes voor een bereikbaar Gelderland. Zij vertegenwoordigen belangen van reizigers, bedrijfsleven, onderwijs en mobiliteitssectoren. Gedeputeerde Christianne van de Wal nodigden hen uit om te reageren op de bouwstenen en afwegingen van de provincie.

Gelderse visie

Van der Wal noemde bij haar inleiding van de bijeenkomst 3 aanleidingen voor deze Gelderse visie:

  • groei van de mobiliteit;
  • klimaatopgave;
  • verkeersveiligheid.

Scherpe keuzes

Onder het motto verbinden, veranderen en vergroenen willen Gedeputeerde Staten komen tot scherpe keuzes voor beleid en projecten. “Want alleen door scherpe keuzes houden we Gelderland ook bereikbaar”, aldus Christianne van der Wal.

Tafel gesprekken

Aan diverse tafels praatten de vertegenwoordigers over de vertrekpunten, bouwstenen en afwegingen. Deze gesprekken leverden een aantal aanscherpingen en aandachtspunten op. Ze deelden deze vervolgens met de andere aanwezigen. De vertegenwoordigers vroegen aandacht voor inclusiviteit en veiligheid voor fietsers. Ook hubs kwamen aan de orde. Hubs zijn bijzondere overstappunten waar van de ene vorm van mobiliteit snel overgestapt kan worden naar een andere vorm van mobiliteit. De hubs hebben naast een overstapfunctie ook een economische en sociale functie.

Visie bereikbaar Gelderland

De aanwezigen steunen de aanpak van de provincie om kritischer te zijn in hun keuzes en werken graag samen aan de uitvoering. De provincie is blij met deze opmerkingen en aanscherpingen, maar het leidt ook tot nieuwe overdenkingen. “Het principe van STOP (stappen, trappen, openbaar vervoer en dan pas personenwagens) zit al in onze bouwstenen, maar past weer niet bij ons vertrekpunt om met maatwerk de beste oplossing voor de elke situatie te kiezen. Niet elke situatie is gelijk en dus ook niet elke mobiliteitsopgave is gelijk.” Daar toonde de zaal begrip voor. “We moeten dus kijken hoe we hier mee om gaan ”, aldus Christianne van der Wal.

”Voor de zomer 2020 is de visie voor een bereikbaar Gelderland gereed. De opmerkingen die vandaag zijn gemaakt betrekken we oprecht bij onze uitwerkingen”, voegde ze daar nog aan toe.

Terug naar nieuwsoverzicht