Waarnemend burgemeester Harry de Vries verdient excuses

3-12-2020

Fractievoorzitters van de Scherpenzeelse gemeenteraad hebben waarnemend burgemeester Harry de Vries “zeer onheus” behandeld. Zij moeten hem hiervoor op z’n minst excuses aanbieden. 

De onheuse behandeling is onderdeel van een verharding van de lokale bestuurscultuur in Scherpenzeel. Er wordt in ‘vijanden‘ gedacht en is weinig respect voor minderheidsstandpunten. 

Rapport bestuurscrisis

De bestuurscrisis is niet los te zien van de door de provincie gestarte ARHI-procedure (Algemene Regels Herindeling). De provincie heeft in het proces een regierol. De provincie doet er goed aan om op korte termijn duidelijkheid te geven. Werken aan herindeling of de ARHI-procedure stopzetten. Zo ontstaat er duidelijkheid en rust. De Scherpenzeelse politiek kan dan werken aan een andere bestuurscultuur. Dat zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van Paul Frissen. Hij onderzocht de bestuurscrisis in Scherpenzeel met andere medewerkers van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Het volledige resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in dit rapport.

Terug naar nieuwsoverzicht