Vrijliggende fietspaden langs de Broekdijk in Kesteren

22-7-2021

Op 14 juli 2021 opende wethouder Van Someren de nieuwe vrijliggende fietspaden aan beiden kanten van de Broekdijk in Kesteren. Om de veiligheid en comfort voor de fietser te verbeteren wilde gemeente Neder-Betuwe dit fietspad al sinds 2008 laten aanleggen. Met een bijdrage van provincie Gelderland konden ze dit realiseren.

Opening op de fiets

Hoe kan het ook anders: een fietspad open je op de fiets. Wethouder Stefan van Someren, omwonenden en betrokkenen fietsten ter gelegenheid van de opening samen over het nieuwe fietspad.

Belangrijke schoolroute en wijkontsluitingsweg

Sinds de komst van scholengemeenschap Pantarijn en de nieuwbouwwijk Casterhoven In Kesteren, werd de Broekdijk steeds belangrijker voor bewoners en scholieren. Gemeente Neder-Betuwe wilde daarom een betere fietsverbinding aanleggen die vooral veiliger en comfortabeler is. De smalle grijze fietssuggestiestroken vervingen ze door vrijliggende fietspaden van 2 meter breed aan beide kanten van de weg.

Dagelijks fietsen er 200 tot 500 fietsers, waaronder veel schooljeugd. De nieuwe indeling is een stuk veiliger voor deze fietsers.

Provinciale subsidie voor verbetering aan het hoofdfietsnet

De provincie leverde een subsidiebedrag van € 252.000 voor de 1,4 kilometer lange schoolfietsroute.

De subsidie bieden wij aan voor gemeenten ter verbetering van fietspaden als deze liggen in het Hoofdfietsnet Gelderland.

Steenuil, vleermuis en modderkruiper

Bij de aanleg van het fietspad moest er rekening met de bescherming van flora en fauna worden gehouden. Er zijn daarom maatregelen getroffen voor de steenuil en de vleermuis. In het najaar van 2021 worden bomen geplant, voor het herstel van de vleermuizenroute. Ook wordt een haag voor de steenuil aangelegd. De keuze van de bomen wordt samen met bewoners gemaakt.

Om de modderkruiper weg te houden bij de graafwerkzaamheden werd tijdelijk een sloot afgedamd.

Terug naar nieuwsoverzicht