Verklaring 'Samen veilig doorwerken'

21-4-2020 Bouwput

Om te voorkomen dat door de coronamaatregelen de bouwsector stilvalt, ondertekenen 30 publieke en private opdrachtgevers een gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’. Naast het door laten gaan van lopende projecten en aanbestedingen is vergunningverlening door overheden essentieel.

Iedereen doet wat

Door een brede samenwerking blijft de bouw- en technieksector aan het werk. Zonder dat de gezondheid van de werknemers in gevaar komt. Meer hierover leest u in het Protocol samen veilig doorwerken, dat de bouw- en technieksector met het Rijk vaststellen. De juiste maatregelen kunnen een crisis in de bouw voorkomen. Netbeheerders blijven daarom werken aan een vitale infrastructuur. Beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties houden hun investeringen en beleggingen zo goed mogelijk op peil en versnellen waar dat kan. Banken zijn bereid de financiering van vastgoedinvesteringen voort te zetten. Overheden laten hun eigen aanbestedingen en opdrachten doorgaan en versnellen groot onderhoud en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Provincies en gemeenten zetten alles op alles om de democratische besluitvorming en het participatieproces zo goed mogelijk door te laten gaan. Bovendien doen zij hun best het hoge tempo vast te houden bij de woondeals en inzet van de woningimpulsmiddelen. Vergunningverlening moet soepel en zo snel als mogelijk verlopen.

Vinger aan de pols

Overheid en marktpartijen overleggen wekelijks om op de hoogte te blijven. Wanneer nodig maken ze aanvullende afspraken en nemen nieuwe maatregelen. Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Onderhoud NL, Netbeheer NL, AFNL-NOA, FME, Fedet, HIBIN, NVTB, Koninklijke NL Ingenieurs, IVBN, VastgoedBelang, NEPROM, Aedes, VNG, IPO, Nederlandse Vereniging van Banken, BNG, Waterschapsbank, NVM en VBO Makelaars, FNV, CNV, Woonbond, Vereniging Eigen Huis, Ministerie BZK, IenW en EZK, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat ondersteunen de verklaring 'Samen veilig doorwerken'.

Terug naar nieuwsoverzicht