Veolia behoudt natuurvergunning

15-4-2020 Industrieterrein Kleefsewaard vanuit de lucht

Mobilisation for the Environment (MOB) diende een verzoek bij ons in om de natuurvergunning van Veolia Industriediensten B.V. Kleefse Waard Arnhem in te trekken. Gedeputeerde Staten zien hier geen reden voor.

Natuurvergunningen die zijn verleend onder het Programma Aanpak Stikstof en onherroepelijk zijn, zijn rechtsgeldig, zo blijkt uit de uitspraken van de Raad van State in de stikstofzaken.

De Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming kent de mogelijkheid om een onherroepelijke natuurvergunning in te trekken, maar dat kan alleen als er geen andere maatregel mogelijk is om de stikstofuitstoot op beschermde natuurgebieden (Natura 2000) te voorkomen. In dit geval zijn nog andere maatregelen denkbaar, zowel bij het bedrijf als in breder perspectief. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden in beroep.

Warmtelevering Kleefse Waard

Veolia Industriediensten B.V. Kleefse Waard levert warmte en stoom aan bedrijven op het industriegebied Kleefse Waard. Veolia is ook de backup centrale voor het leveren van warmte aan Arnhemse huishoudens. In 2016 en 2018 hebben we aan Veolia een vergunning verleend voor de productie en levering van warmte en stoom.

Terug naar nieuwsoverzicht