Uitstel aanpassing oversteekplaats bij Spar in Loenen

20-10-2021

Om de verkeersveiligheid te verbeteren van de oversteekplaats bij de Spar in Loenen, is het nodig om een boom te kappen in het trottoir. Gemeente Apeldoorn verleende onlangs de kapvergunning voor deze boom. In afwachting van de bezwarentermijn, is het niet mogelijk om op korte termijn te starten met de werkzaamheden aan deze oversteekplaats. Er zijn ook nog onderhoudswerkzaamheden aan de N786. Daarom stellen we de werkzaamheden aan de oversteekplaats uit tot het voorjaar van 2022.

Werkzaamheden in het voorjaar

Naar verwachting pakken we de oversteekplaats bij de Spar in Loenen in het voorjaar van 2022 aan. De werkzaamheden duren 2 weken. Tijdens de werkzaamheden sluiten we de weg volledig af voor al het verkeer. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Fietsers leiden we lokaal om en doorgaand (vracht)verkeer leiden we om via de weg langs het Apeldoorns Kanaal. Begin 2022 communiceren we met de omgeving over de details van de werkzaamheden en de omleidingen.

Groot onderhoud N786

Aan de N786 tussen Apeldoorn en Dieren voeren we regulier onderhoud uit. Gelijktijdig brengen we op een aantal plaatsen verbeteringen aan die de verkeersveiligheid vergroten, zoals het aanpassen van de oversteekplaats ter hoogte van de Spar in Loenen. Actuele informatie over deze werkzaamheden, is te vinden op deze projectpagina over de N786.  

Terug naar nieuwsoverzicht