Tevredenheid Gelders bod opwekken duurzame energie

3-7-2020

De 6 Gelderse regio’s hebben hun concept-Regionale Energiestrategieën (RES) opgesteld. De besturen van gemeenten, waterschappen en provincie stelden deze vast. Opgeteld wijzen de regio’s nu in concept ruimte aan voor het opwekken van 6 terawattuur aan duurzame energie door het realiseren van zonnevelden en windmolens. In totaal moet in Nederland 35 terawattuur opgewekt worden.

Jan van der Meer: “Ik ben trots op dit resultaat dat we samen hebben bereikt. De wethouders van alle Gelderse gemeenten, waterschappen en wij hebben hier met volle overtuiging aan gewerkt. Ons bod toont ambitie. Nu moeten we volop aan de slag. Ook gemeenteraden en inwoners. Dat is best spannend hier en daar, maar ik heb er alle vertrouwen in. Overschakelen op duurzame energie moet én het kan.”

Gelders Klimaatplan

De concept-RES zijn een tussenresultaat. Ze worden uitgewerkt in de RES 1.0. Hierin maken we concreter waar windmolens en zonnevelden kunnen komen. Het huidige bod: 6 terawattuur staat gelijk aan ongeveer 50% CO2-reductie. Mits de vraag en het aanbod in balans is en mits andere doelen uit het Nationale Klimaatakkoord gehaald worden. Ook op andere terreinen zoals de landbouw en mobiliteit en niet te vergeten energiebesparing moet nog heel veel gebeuren. Gelderland heeft als doel om 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te realiseren. Daarom werken we aan een intensiveringspakket. Samen met alle bestaande maatregelen en de RES wordt dit het Gelders Klimaatplan. Met al deze inspanningen lijkt het doel van 55% CO2- besparing binnen bereik.  

Regionale Energiestrategie

Nederland schakelt over naar hernieuwbare energie. In 2050 gebruiken we alleen duurzame energie en is de uitstoot van broeikasgassen nihil. Deze afspraak staat in het Nationaal Klimaatakkoord van juni 2019. Een stap naar de doelstelling voor 2050 is het opstellen van een RES. In Gelderland werken 6 regio’s aan de RES’en. De provincie is hierin partner en medebesluitnemer. De regionale RES’en krijgen een vertaling in het provinciale omgevingsbeleid.

Meer informatie is te vinden op de website van het Nationale Programma RES en op de website van de 6 Gelderse regio’s.

Terug naar nieuwsoverzicht