Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 aangeboden

26-8-2020

De Nederlandse bouwkeramische industrie stelde de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 op. Dit beschrijft concrete initiatieven en mogelijkheden voor fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken wand- en vloertegels. Initiatieven gericht op de energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie. Gelders gedeputeerde Jan van der Meer nam de Technology Roadmap namens GS in ontvangst. In Gelderland zijn veel bouwkeramische bedrijven gevestigd.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels zien mogelijkheden om bij te dragen aan CO2-reductie, een circulaire economie en ketenoptimalisatie en -industrialisatie binnen de bouw. Voorwaarde voor versnelling hiervan is volgens de branche samenwerking en kennisdeling met anderen. Vandaar de ondertitel van de Technology Roadmap: ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’.

Bert Jan Koekoek, vice-voorzitter van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) en algemeen directeur van bouwkeramiekproducent Wienerberger BV, overhandigde een eerste exemplaar van de Roadmap aan gedeputeerde Jan van der Meer. “De bouwkeramische industrie wil in 2030 een herkende en substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland,” aldus Bert Jan Koekoek.

“De keramische industrie is een belangrijke sector in Gelderland, het merendeel van de leden van de KNB zit in Gelderland. Het is goed dat de sector het initiatief nam voor deze Roadmap. Met hun projecten dragen zij bij aan energiebesparing, CO2-reductie en circulaire economie; doelen waar wij ons óók op richten. Op basis van deze Technology Roadmap gaan we graag in gesprek met de sector over hoe we kunnen samenwerken” aldus gedeputeerde Jan van der Meer.

4 actielijnen

Het zijn 4 actielijnen die het hart van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 vormen.

  1. verduurzaming van de productie
  2. productvernieuwing
  3. versterking van de circulariteit
  4. duurzaam grondstoffengebruik

Iedere actielijn kent een groot aantal aparte projecten. De volgorde en tempo is mede afhankelijk van betrokkenheid van ketenpartijen zoals kennissinstellingen, netwerkbedrijven en overheden. De UN Sustainable Development Goals bieden inspiratie en richting voor de projecten.

Bouwkeramische industrie

De in de KNB samenwerkende bedrijven produceren gebakken bouwproducten voor een duurzame en circulaire leefomgeving. Zoals metsel- en straatbaksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels. KNB behartigt collectieve belangen op het gebied van energie, milieu, klimaat, grondstoffen, normering, vakopleiding en arbeidsomstandigheden. De bouwkeramische industrie heeft een omzet van zo’n € 535 miljoen (2019) en biedt een directe werkgelegenheid aan ruim 2.500 personen. De Technoloy Roadmap is te vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek.

Terug naar nieuwsoverzicht