Subsidie voor duurzame vernieuwing in land- en tuinbouw

16-12-2020

We willen ondernemers uit de landbouw mogelijkheden voor de toekomst geven. Zeker als ze bijdragen aan een duurzame toekomst voor Gelderland. Om dit te bereiken ondersteunen we Gelderse boeren en tuinders in hun ondernemerschap, zodat vernieuwingen en innovaties kunnen doorvoeren. Wij stellen hiervoor vanaf 4 januari subsidie beschikbaar.

Vernieuwen vraagt onderzoek

De samenleving ziet graag dat de land- en tuinbouwsector duurzamer wordt. Bijvoorbeeld door het beperken van schadelijke stoffen of het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Veel boeren en tuinders hebben ideeën hoe ze dat kunnen doen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van een machine of de stal, het verbouwen van een ander gewas of een nieuwe voorziening op het erf. Vaak vraagt deze vernieuwing extra onderzoek, of moet iets worden aangeschaft zonder dat duidelijk is wat het oplevert.

Duurzaam en breed toepasbaar

Provincie Gelderland wil helpen en stelt subsidie beschikbaar voor boeren en tuinders die duurzaam willen innoveren (vernieuwen). Het moet gaan om innovaties die niet alleen op het eigen bedrijf een vernieuwing zijn. Als de innovatie slaagt, moet deze ook door anderen te gebruiken zijn.

Een andere voorwaarde is dat de innovatie bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving. Bijvoorbeeld een lagere uitstoot van schadelijke stoffen aan het grondwater of de lucht, of een bijdrage aan de biodiversiteit (verscheidenheid aan planten en dieren) en/of de klimaatdoelen.

Innovatie Agrifood

De subsidie is beschikbaar voor alle bedrijfstakken inde land- en tuinbouw. In totaal is een bedrag van € 500.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt. De subsidiebijdrage per aanvraag is maximaal € 35.000. Lees meer over de subsidiereling Innovatie Agrifood.

Toekomst voor de Gelderse boer

Binnenkort wordt het  programma Agrifood 2021-2030 “Toekomst voor de Gelderse boer“ door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Daarna nemen Provinciale Staten het uiteindelijke besluit hierover. Met dit programma zet Gelderland in op een land- en tuinbouw, waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren, daar een goed inkomen uit kunnen halen en het bedrijf kan worden doorgegeven aan een volgende generatie. Meer informatie vindt u snel op onze website.

Terug naar nieuwsoverzicht