Staten stellen visie voor bereikbaar Gelderland vast

9-7-2020

Provinciale Staten hebben de visie voor een bereikbaar Gelderland vastgesteld. Met 5 bouwstenen en het afweegkader houden we Gelderland voor de toekomst bereikbaar. Want de mobiliteit blijft groeien en onze financiële middelen zijn beperkt.

Verbinden, veranderen en vergroenen

We willen Gelderland bereikbaar houden en tegelijkertijd meer verduurzamen en veiliger maken. Dat vraagt om scherpe afwegingen. Ons uitgangspunt is dat elke Gelderlander bereikbaar is. Die moet veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal door Gelderland kunnen reizen. Daarbij kijken we naar alle vormen van mobiliteit. Of het nu om fietsen, bus, auto, trein of lopen gaat. Bovendien werken we aan een balans tussen investeren in infrastructuur en slim gebruik van bestaande netwerken. 

Gedeputeerde Christianne van der Wal: “Dat de visie is vastgesteld is een mooie eerste stap. Nu gaan we afwegen welke projecten en activiteiten bijdragen aan een bereikbaar Gelderland. Met de begroting geven we aan hoe we dat gebiedspecifiek met maatwerk gaan doen.” 

Bouwstenen

Met behulp van 5 inhoudelijke bouwstenen komen we tot scherp afgewogen keuzes. Bij de 5 bouwstenen staan hubs centraal. Vooral aan randen van stedelijke netwerken kunnen reizigers (en goederen) via hubs snel, veilig, duurzaam, comfortabel overstappen en verblijven. De andere bouwstenen zijn:

  • het gebruik van de fiets voor korte afstanden stimuleren;
  • openbaar vervoer voor langere afstanden bevorderen, door gebruik van hoogwaardiger vormen zoals metrobussen;
  • verkeersveiligheid verbeteren door een gerichte, meer risico-gestuurde aanpak en ondersteuning van gemeenten;
  • goederen efficiënt en duurzaam vervoeren om zo de Gelderse corridor te versterken.

Belangrijkste opgaven

We richten ons op de belangrijkste opgaven. Die liggen vooral in de stedelijke netwerken Arnhem-Nijmegen, Food Valley en Stedendriehoek. Daarbij zorgen we natuurlijk voor goede verbindingen met landelijke gebieden. Want uitgangspunt is dat elke Gelderlander bereikbaar is. Dat wil niet zeggen dat de reiziger altijd overal kan kiezen uit álle vormen van mobiliteit, want in stedelijk gebied zijn er meer mogelijkheden om uit te kiezen dan in landelijk gebied. 

Gedeputeerde Jan van der Meer: “In deze visie heeft openbaar vervoer een onmisbare plek. We gaan voor verbinden, veranderen en zeker ook vergroenen. Tot 2023 is er budget voor onder andere stations en HOV (metrobussen).” 

Hoe nu verder?

We bespreken met gemeenten en regio’s welke projecten bijdragen aan een bereikbaar Gelderland. Daarbij kijken wij vooral welke projecten bijdragen aan gezamenlijke doelen. In gesprekken met onze partners komen we tot een lijst met projecten, die we afwegen en indienen voor de begroting van 2021. Daarover besluiten uiteindelijk Provinciale Staten. Begin 2021 komen we met een lijst van projecten die we in deze coalitieperiode willen uitvoeren en op de langere termijn. Ook omdat veel mobiliteitsprojecten een lange doorlooptijd hebben. 

Kijk voor meer informatie op onze pagina over mobiliteit.

Terug naar nieuwsoverzicht