Start werkzaamheden aanleg rotonde N346 Almenseweg op 30 augustus

9-8-2021

Provincie Gelderland start maandag 30 augustus 2021 met werkzaamheden om het kruispunt op de Lochemseweg/Almenseweg te vervangen door een rotonde. Hierdoor verbetert de veiligheid van het doorgaande verkeer. De werkzaamheden zijn naar verwachting zaterdag 23 oktober 2021 klaar. Tijdens de werkzaamheden is de Almenseweg dicht. Verkeer leiden we om. De Lochemseweg blijft open.

Werkzaamheden

We hebben de werkzaamheden opgedeeld in 3 fasen. Zo proberen we de hinder tot een minimum te beperken. Eerst verleggen we de parallelweg, zodat deze ten zuiden van de nieuwe rotonde komt te liggen. Verder maken we vanaf de Lochemseweg 2 tijdelijke aansluitingen naar de parallelweg. Daarna leggen we de rotonde aan. Als laatste verwijderen we de aansluitingen van de Lochemseweg naar de parallelweg.

Almenseweg 8 weken dicht

Tijdens de hele periode is de Almenseweg aan 2 kanten dicht, namelijk vanaf de Gazoorweg (Vorden) en de Lage Lochemseweg (Almen). Verkeer van en naar Almen leiden we om via de N826. Verkeer van en naar Zutphen en Vorden leiden we om via de N319. Bekijk de omleidingsroute op de kaart (PDF 1,3 MB).

Lochemseweg open

De provinciale Lochemseweg N346 tussen Lochem en Zutphen blijft open. Via tijdelijke verkeerslichten leiden we gemotoriseerd en landbouwverkeer vanaf de Lochemseweg naar de parallelweg, om de nieuw aan te leggen rotonde heen. Op de parallelweg plaatsen we afscheidingsblokken, zodat fietsers en gemotoriseerd verkeer veilig de rijbaan kunnen gebruiken.

Terug naar nieuwsoverzicht