Slim en Schoon onderweg in Regio Arnhem Nijmegen

31-1-2020 Overheden en bedrijfsleven zijn het eens over de duurzame gedragsaanpak ‘Slim & Schoon Onderweg’.

Overheden en bedrijfsleven zijn het eens over de duurzame gedragsaanpak ‘Slim & Schoon Onderweg’. Voor het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Arnhem en Nijmegen, zetten zij de komende jaren een breed pakket van 17 gedragsmaatregelen in. Partijen stellen een budget van € 4,3 miljoen beschikbaar. Hierbij werken partners uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen in de regio samen. 

Bewuste keuzes

Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde mobiliteit is blij met het afgesproken programma. “Met deze aanpak maken we slim gebruik van bestaande infrastructuur. En zorgen we er samen met bedrijven voor dat werknemers en inwoners van de regio bewuster gaan reizen.”

Bestuurlijk accounthouder Slim en Schoon Onderweg Dimitri Horsthuis (wethouder gemeente Overbetuwe): "Alleen infrastructurele maatregelen zijn niet genoeg voor een betere doorstroming van het verkeer. Een maatregelenpakket rondom een duurzame gedragsaanpak vormt een belangrijk deel van de oplossing. We willen dat mensen telkens een bewuste keuze maken voor een vervoersmiddel en niet uit gewoonte in de auto stappen. Dat kun je alleen bereiken als je samenwerkt met partners in de regio. We zien allemaal het belang en de urgentie van een goede bereikbaarheid. Daarom ben ik blij dat we samen aan de slag gaan met de uitvoering van de gedragsmaatregelen om anders reizen te stimuleren.“

Anders reizen stimuleren 

In 2020 maken we met diverse acties slimmer en duurzamer reizen in de regio mogelijk:

A12 Anders Reizen

Voor het verbeteren van de doorstroming op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens zetten we, op aangeven van Rijkswaterstaat, een pakket aan maatregelen in. Dit onder het motto 'A12 Anders Reizen'.

Hierbij werken de volgende partijen nauw samen:

  • betrokken gemeenten
  • VNO-NCW Midden (Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond)
  • werkgevers langs de route
  • Rijkswaterstaat
  • provincie Gelderland

Onderdeel van dit pakket is de inzet van een mobiliteitsmakelaar en een logistiek makelaar. De makelaars helpen bedrijven om hun medewerkers en hun goederenstroom slimmer en schoner te laten verlopen. 

Campusaanpak

De succesvolle campusaanpak in Heijendaal breiden we uit naar de campussen CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis)/Noviotech in Nijmegen en campus Arnhem. Daarmee verbeteren we de doorstroming en verkeersveiligheid in deze economische kerngebieden. Dat doen we bijvoorbeeld door slim te roosteren (spreiden van roostertijden) maar ook door het stimuleren van fietsen, ov-gebruik en samenrijden. 

Hubs

Gebruik maken van logistieke hubs (centraal laad- en lospunt) buiten het centrum. Zo kunnen we elektrische voertuigen inzetten voor het bevoorraden van bedrijven en winkels. Daarmee werken we aan schonere binnensteden. Voor inwoners realiseren we 13 HUBS. Zo stimuleren en delen we het gebruik van elektrische fietsen, bakfietsen en auto's.

Terug naar nieuwsoverzicht