Slib wordt veilige nieuwe grondstof

23-1-2020 De MID_MIX installatie voor slibverwerking

Slib uit riool- en waterzuivering wordt nu nog verbrand of gestort of er wordt compost van gemaakt. Hierdoor komt het broeikasgas CO2 vrij en het zorgt voor vervuiling. VSGM (Overbetuwe) maakt van slib een nieuwe grondstof: Neutral. Dit kan gebruikt worden in de bouw als vervanger van beton of bij de aanleg van wegen. Naast de zeer lage CO2-uitstoot heeft deze technologie als enige bijna geen stikstofuitstoot.

Minder vrachtwagens slib

Met de mobiele installatie van VSGM – MID MIX - kan de klant slib op de locatie verwerken. Daardoor hoeven er geen vrachtwagens met vervuilde grond en slib naar de verwerkingsovens te rijden. Hierdoor is er minder verkeer en er is minder brandstof nodig. Omdat slib niet verbrand wordt in ovens neemt de uitstoot van CO2 met deze innovatie af. VSGM heeft de afgelopen jaren in samenwerking met afvalbedrijven en waterschappen veel getest om aan te tonen dat MID MIX werkt. De techniek wordt al toegepast in Servië, Frankrijk, Kroatië en Spanje. VSGM heeft in Nederland de exclusieve licentie om het gepatenteerde systeem te verkopen.

Jan van der Meer, gedeputeerde Energietransitie: "Het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol in het verminderen van de CO2- en stikstofuitstoot. Bedrijven kunnen hieraan veel bijdragen door nieuwe technieken te ontwikkelen. VSGM biedt met de MID MIX-technologie een kansrijk alternatief voor slibeindverwerking. Een prachtige bijdrage door een Gelders bedrijf.”

Slibprobleem

Iedere dag filteren riool- en waterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden slib uit water. Slib is een 'modderige' substantie en bestaat vooral uit water dat vervuild is met onder andere bacteriën, fosfaat, en metalen. In Nederland hebben we veel te veel slib. Het slib moet heel zorgvuldig worden bewerkt, hiervoor zijn strenge milieueisen en er zijn te weinig bedrijven die dit doen.

Topfonds Gelderland

Provincie Gelderland investeert via fondsmanager Oost NL vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland in deze nieuwe techniek. Vanuit de Nederlandse markt is al interesse. De verwachting is dat VSGM de eerste commerciële installatie medio 2020 bij de eerste klant plaatst.

Terug naar nieuwsoverzicht