Scherpenzeel wint bij herindeling

4-6-2020

Het college van Gedeputeerde Staten is niet overtuigd dat Scherpenzeel op termijn een zelfstandige, krachtige gemeente kan blijven. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Scherpenzeel kondigden in de kadernota veel maatregelen aan om zelfstandig te kunnen blijven. Bij elkaar kosten deze maatregelen ongeveer € 1,6 miljoen per jaar. Gedeputeerde Staten (GS) zetten grote vraagtekens bij de financiële houdbaarheid op langere termijn van deze extra investeringen én bij de effecten daarvan op de bestuurskracht. Als de gemeenteraad van Scherpenzeel op 9 juli 2020 akkoord gaat met deze kadernota, zal GS de procedure starten die moet leiden tot een herindelingsvoorstel.

Al ruim 20 jaar is zelfstandigheid of herindeling onderwerp van discussie in Scherpenzeel. In december 2019 besloot de raad in meerderheid tot zelfstandigheid, met daarbij de aankondiging aan de eigen bestuurskracht te willen gaan werken. De provincie liet daarop weten zich grote zorgen te maken over de toekomstbestendigheid als zelfstandige gemeente. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel en zware taken bij gekregen, die een sterk bestuur vragen. De provincie gaf aan vooral te letten op de strategische kracht, een goede wisselwerking in het politiek-bestuurlijke samenspel; een visie op en actieve rol in de regionale samenwerking; versterking van de ambtelijke organisatie en een goede financiële onderbouwing van de plannen.

Ook benadrukte de provincie dat er een goede vergelijking moest komen tussen de scenario’s zelfstandigheid en herindeling met Barneveld. Alleen op die manier zou een goede afweging mogelijk zijn.

Afweging

In 2020 vonden er verschillende gesprekken plaats tussen provincie en gemeente om de voortgang te kunnen volgen. In die gesprekken heeft de provincie nogmaals aangedrongen op het belang van een goede vergelijking. In de kadernota ontbreekt deze nagenoeg. Het Scherpenzeelse college stelt daarmee de raad en bevolking niet in staat om een echt onderbouwde afweging te maken.

Sterk dorp

Het Gelders college benadrukt dat de belangen van de gemeente en de provincie in essentie niet van elkaar verschillen. Gedeputeerde Jan Markink: “Ik kan zien dat dit college keihard heeft gewerkt aan een manier om de ambities waar te kunnen maken: een sterk dorp in een sterke gemeente. En dat willen wij ook. Alleen zien wij meer heil in een herindeling: de energie die vrijkomt kan dan in die ambities gestopt worden en niet in de eigen zelfstandigheid. Op die manier is Scherpenzeel ook over 10 jaar en nog langer een sterk dorp.” Zie ook het document een Sterk dorp in een sterke gemeente.

Informatie

Bekijk alle stukken over Scherpenzeel.

Terug naar nieuwsoverzicht