Samenwerking voor nieuwe ideeën in de land- en tuinbouw

18-3-2021

Agrarische ondernemers zijn belangrijk voor Gelderland. Daarom ondersteunen we partijen die samen een creatief en vernieuwend idee ontwikkelen dat bijdraagt aan de overgang naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Hiervoor is de POP 3-subsidie Innovatieve concepten bedoeld. Samenwerkingsverbanden kunnen hun aanvraag indienen tussen 3 mei en 14 juni 2021.

Gedeputeerde Peter Drenth: “Dit jaar is € 1,9 miljoen beschikbaar voor aanvragen. Dat is meer dan andere jaren. Ik hoop dan ook van harte dat we de komende maanden veel kansrijke aanvragen ontvangen. Ik ken de agrarische sector als een sector met veel denk- en innovatiekracht. En we staan samen voor grote uitdagingen, zoals het stikstofvraagstuk, de energietransitie, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en de versterking van de biodiversiteit. Uitdagingen waar agrarische ondernemers ook aan kunnen bijdragen. En uitdagingen waar we alle hulp goed bij kunnen gebruiken!”

Samen ontwikkelen

We stellen subsidie beschikbaar voor partijen die sámen kansen zien voor vernieuwing van hun landbouwsector, plattelandsgebied of de voedselketen. Creatieve ideeën die bijdragen aan de overgang naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Samenwerken en kennis uitwisselen dragen bij aan creativiteit en nieuwe inzichten. Dit kan leiden tot een andere aanpak of ander gedrag op of rond het bedrijf of in de hele sector. Het succes van de innovaties is daarom ook afhankelijk van de samenstelling van het team en de kennis die de verschillende partijen hebben.

Oplossingen voor maatschappelijke problemen

Innovatieve concepten bestaan uit meerdere ideeën die samen een duidelijk verband én een duidelijk doel hebben. Het concept moet iets toevoegen aan de huidige kennis of stand van zaken in de agrarische sector. We geven subsidie aan groepen die vernieuwende ideeën bedenken die niet alleen hun bedrijf verbeteren, maar die oplossingen zijn voor maatschappelijke problemen. Bijvoorbeeld een nieuw verdienmodel met aandacht voor biodiversiteit of klimaat.

Extra veel kans

Ideeën die een positieve impact hebben op biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw en/of klimaat maken extra veel kans om in aanmerking te komen voor subsidie. Zowel bestaande als nieuwe samenwerkingsverbanden zijn van harte welkom om te reageren.

Aanvraag indienen of bespreken

Een aanvraag indienen kan tussen 3 mei en 14 juni 2021. Een aanvraag met de provincie bespreken kan ook. Samenwerkingsverbanden kunnen in april 2021 online hun idee en vragen over de regeling bespreken met een klankbordgroep. 

Terug naar nieuwsoverzicht