Samenwerken voor meer laadpalen

18-3-2020 Elektrische auto

Om alle elektrische auto’s in 2030 te voeden, zijn er meer laadpunten nodig. Dat vraagt menskracht en specifieke kennis van gemeenten. Samen met Overijssel gaan we gemeenten hierbij ondersteunen. Als eerste maken we hierover afspraken met het Rijk.

We maken afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over meer laadpalen. De gemaakte afspraken leggen we vast in de samenwerkingsovereenkomst Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Ons college van Gedeputeerde Staten (GS) stemde hier dinsdag mee in. Op 23 maart 2020 tekenen we (digitaal) deze samenwerkingsovereenkomst. 

Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde mobiliteit: ”We willen de mobiliteit vergroenen. Dat betekent dat de hoeveelheid laadpunten gelijk op moet groeien met de groei van het aantal elektrische auto’s, daarom gaan we gemeenten en regio’s ondersteunen. We dagen ze ook uit om met een bod te komen. Daarin geven zij aan hoe ze de groeiende laadvraag gaan invullen. Zo kunnen we goed monitoren of we op de juiste weg zijn en ons aanbod waar nodig aanpassen”.

Regionale uitwerking

Gemeenten kiezen op basis van een integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid locaties voor nieuwe laadpalen. Het gaat om laadpalen voor verschillende vormen van elektrische voertuigen en om het laden in openbare ruimte maar ook op privaatterrein. 

Elektriciteitsnetwerk

De groei van het aantal laadpalen en elektrische auto’s heeft ook een impact op het elektriciteitsnet. Als er netverzwaringen nodig zijn beïnvloed dit de planningen van netbeheerders. We werken daarom samen met de provincie Overijssel en de netbeheerders een regionale aanpak uit hoe we de gemeenten kunnen ondersteunen bij al deze afwegingen.

Aanbesteding

Gelderland werkt al langer samen met Overijssel om de laadinfrastructuur te verbeteren. In 2018 is voor deelnemende gemeenten een aanbesteding publieke laadpalen uitgeschreven. Voor het vergroenen van de mobiliteit is het van belang dat het aanbod van laadpalen gelijke trend houdt met de vraag. Daarom is als onderdeel van het landelijk klimaatakkoord afgesproken dat er een NAL komt.

Terug naar nieuwsoverzicht